You are here

Tillæg til miljøgodkendelse er tilbagekaldt

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Lufthavn

    Fotograf: Casper Dalhoff

Roskilde Kommune har tilbagekaldt tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn samt VVM-screeningsafgørelse.

Lufthavnen havde søgt om et tillæg til deres miljøgodkendelse for at kunne ændre på beflyvningen, og kommunen godkendte dette den 12. januar 2017. Denne afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet og har ligget til behandling her siden.

I lyset af den foreløbige sagsbehandlingstid, og den forventede sagsbehandlingstid fremadrettet i klagenævnet, sammenholdt med at udfaldet af klagesagen er uafklaret, har lufthavnen anmodet kommunen om at trække tillægget tilbage.

I stedet ønsker lufthavnen at den igangværende revurdering af lufthavnens samlede miljøgodkendelser fortsættes, så der kan foreligge én samlet, opdateret godkendelse til sommeren 2018.

Driften af lufthavnen vil fortsætte på det gældende godkendelsesgrundlag, indtil en ny, opdateret og samlet godkendelse foreligger. Processen vil foregå i første halvår af 2018, og der vil være inddragelse af de forskellige parter i sagen.

Tillægget gav lufthavnen mulighed for at ændre på kategorierne af fly, der må starte og lande i lufthavnen, men ikke på den samlede miljøbelastning.

Revurderingen af de samlede miljøgodkendelser i 2018 vil ske efter Miljøstyrelsens vejledninger på området, således at der bl.a. fastsættes rammer for den samlede støjbelastning fra flyvningen.

Yderligere oplysninger
Miljømedarbejder Morten Grinderslev
46 31 36 39, Mortengr@roskilde.dk

Dato: 20. December 2017

Senest opdateret:

20. December 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik