You are here

Toiletter med rindende vand 26 steder ved Dyrskuepladsen
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Hygiejnen får et ordentligt løft, når muldtoiletter bliver erstattet af rigtige toiletter med tilhørende kloakledninger ved 26 såkaldte forsyningsøer fordelt over Roskilde Dyrskueplads og "Milen", som området rundt om Dyrskuepladsen hedder.

Lige nu er hele området gravet op på kryds og tværs, så 24 km spildevandsledninger og 6,5 km vandforsyningsledninger kan komme i jorden. De mange kilometer rør til spildevand går fra de 26 forsyningsøer til Sjællands største "gylletank" på ca. 4.500 m3. Tanken fungerer som et stort forsinkelsesbassin, så spildevandet kan tilbageholdes i op til en måned og Bjergmarkens rensningsanlæg kan følge med i forhold til den hårde belastning, som især Roskilde Festival giver.

Det er Roskilde Kommune, Fors A/S og Roskilde Festival, der i samarbejde står bag projektet.

Kommunens Klima- og Miljøudvalg tager sig af den del, der sikrer, at de 26 forsyningsøer bliver etableret i landskabet med vejadgang.

"Fra kommunens side invester vi nu 2,8 mio. kr. i, at Milen videreudvikles til et udendørs eventsted på nationalt niveau tæt på København. Vores investering kommer ned i kommunekassen igen, fordi vi fremover kan tage en lidt højere leje for at bruge området.
Samtidig bliver landskabet mere tilgængeligt til hverdagsbrug, og den store tank vil også fungere som forsinkelsesbassin ved ekstreme regnskyl fra et større område omkring Vor Frue og Vindinge, så vi minimerer risikoen for at folk får vand i kælderen." forklarer formanden for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Karim Friis Arfaoui.

Fordelingen af udgifterne til anlægget sker efter "forurener betaler princippet", hvor de besparelser, der opnås ved ikke at anvende slamsugere, finansierer den permanente løsning.

Fors A/S, som har de største anlægsudgifter på ca. 31 mio. kr., får de kommende år pengene hjem via tilslutningsbidrag, særbidrag og øget spildevandsafgift som følge af stigende vandforbrug.

Brugerne af området, hvor Roskilde Festival er den største, kommer til at betale mere til kommunen og Fors A/S, men det opvejes af, at andre udgifter falder bort. Der skal fx ikke længere trækkes slanger med drikkevand rundt i området hvert år, og udgiften til de mange slamsugere, der ellers har tømt muldtoiletterne, forsvinder også.

Sidst men ikke mindst vil gæsterne opleve mere komfort og en højere standard for hygiejnen.

Fakta

  • Ved de 26 nye forsyningsøer er det muligt at tilsluttet toiletter med rindende vand og benytte vandforsyningen til fx håndvaske og badefaciliteter.
  • Mellemlageret er en lukket betontank på ca. 4.500 m3, med en diameter på ca. 35 meter og med en totalhøjde på ca. 6 meter, hvoraf hhv. 3 meter er nedgravet og 2 meter af tanken skjult af jord fra udgravningen til lageret, så kun ca. 1 meter af tanken bliver synlig (over jorden).
  • Tanken fungerer som et stort forsinkelsesbassin og sikrer, at spildevand kan tilbageholdes i op til en måned, inden det fortsætter til Bjergmarkens rensningsanlæg.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 19. April 2018

Senest opdateret:

19. April 2018

Kommentarer

Festivalplads, Kloak

Vi vi forudsætter at investeringen skal afskrives over 20 år, så skal der betale sen yderligere leje på 1.7 millioner kr årligt (uden renter) Dyrskue og 2 gange Kræmmermarked, hægter sig hovedsaligt på den gamle kloakering på pladsen og Målfeltet har allerede kloak, der er så op rettet 2 af de nye på stedet. man må formode at de boldkampe der er i serie 3,4 og 5 ikke har den fornødne økonomi til at leje toilet vogne og derfor ikke vil tilslutte sig den nye kloakering. Betyder det så i virkeligheden ikke at det stort set er Roskilde Festival som skal betale den overvejende del af udgiften, og hvor meget bliver de opkrævet og hvorledes udregnes markedsprisen?

Svar: Festivalplads, Kloak

Hej Knud Erik
Det er desværre ikke helt simpelt. Men overordnet er der i business casen regnet med en lejestigning til Roskilde Kommune (for afskrivning af kommunens udgifter ift. vejanlæg mv.) Derudover vil Fors opkræve særbidrag og øget bidrag (pga. øget forbrug), svarende i grove træk til anlægsomkostningerne med forskellige afskrivningsperioder afhængig af anlægstypen.

Roskilde Festival kommer i store træk til at betale hovedparten af omkostningerne til projektet. Festivalen har oplyst at selvom de samtidig sparer væsentlige udgifter til slamtømninger, så er de nye vandskyllende toiletter også dyrere at rengøre, hvorfor den nye løsning for festivalen alt i alt bliver dyrere end tidligere. Men dette modsvares forhåbentlig af den store forbedring ift. hygiejne og komfort som Festivalen får til gengæld.

Hilsen Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Vand nok ?

Få vi i Vor frue by problemer med vores vandtryk unden Roskilde Festivalen?
Eller er der vand nok til alle (-'

Vand nok?

Fors arbejder på en løsning der både sikrer vandforsyning til borgere og andre brugere syd for festivalområdet samtidig med at gæsterne ved årets festival får rindende vand.
Der indføjes to så kaldte ”boostere” på forsyningsnettet under festivalen, hvis formål er at skabe yderligere vandforsyningstryk på systemet. Forhåbentlig vil der være vand nok til alle ;-)
Mvh Lars Elmsted

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik