You are here

Udvalg justerer ny affaldsordning

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Affaldsbeholdere

    Fotograf: INSP_Media

    De nye affaldsbeholdere er netop nu ved at blive gjort klar og bliver kørt ud i Roskilde Syd – den gamle Ramsø Kommune. Udrulning i syd sker fra 15. marts til 30. april.

  • Affaldsbeholdere

    Fotograf: INSP_Media

    De nye affaldsbeholdere er netop nu ved at blive gjort klar og bliver kørt ud i Roskilde Syd – den gamle Ramsø Kommune. Udrulning i syd sker fra 15. marts til 30. april.

Klima- og miljøudvalget har justeret på den nye affaldsordning. Det sker efter den offentlige høring af regulativet for husholdningsaffald. Justeringerne betyder, at restaffald og madaffald bliver hentet hver uge om sommeren, og det bliver muligt at være fælles om containere.

Den nye affaldsordning starter i den sydlige del af kommunen fra maj måned, mens den nordlige del følger efter i september. Den midterste del af kommunen – inkl. Roskilde by – kommer på i 2018.

Ordningen betyder, at der kommer nye affaldsbeholdere til alle husstande – også til dem, der har fælles indsamling fx ved etageboliger eller tæt-lav.

Enfamilieboliger/villaer får to beholdere i stedet for det ene stativ, de i dag typisk har til en affaldssæk. Hver beholder har to rum, så der kan sorteres i 4 affaldsfraktioner: glas, metal, restaffald og madaffald.

Enfamilieboliger/villaer skal stadig bruge papirbeholderen (Otto), og batterier skal også afleveres som i dag, i en klar plastpose ovenpå låget af papirbeholderen.

”Vores pilotforsøg ved 250 husstande – og nu høringssvarene – har været en stor hjælp til at få justeret den nye ordning”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan.

”Borgerne har peget på, at madaffald, der kun bliver hentet hver 14. dag, kan begynde at lugte. Derfor præciserer vi i regulativet, at restaffald og madaffald bliver indsamlet hver uge i månederne juni, juli og august.
Samtidig har borgerne også tilkendegivet, at det nogle steder kan være svært at få plads til to beholdere i stedet for det ene stativ, som mange har i dag. Derfor har vi også præciseret muligheden for fællesordninger til indsamling af de forskellige affaldstyper, hvis det giver mening et helt konkret sted”, siger udvalgsformanden.

De nye beholdere bliver betalt og ejet af kommunen i modsætning til i dag, hvor hver enkelt husstand har skullet stå for at købe beholdere og containere. De 2-delte beholderne har et dobbelt låg, så de både er lette at betjene for borgerne og så skraldemanden let kan tømme dem.

Der kommer også nye skraldebiler, som har to rum, så hver affaldstype bliver ved med at være adskilt. Den gamle myte om, at skraldebilen alligevel blander det hele sammen, holder altså ikke.

Fakta:
Som udgangspunkt bliver der udleveret 2 x 240 liter beholdere til alle, som i dag har eget stativ.  240 liter beholderen måler ca. 60 cm i bredden, ca. 75 cm i dybden og ca. 110 cm i højden.

I de boligområder, der i dag har fælles opsamling af affald, bliver der opstillet beholdere og containere, som i størrelse og antal svarer til de boliger, der skal benytte løsningen. Præcist hvordan de nye beholdere kommer til at stå, afhænger af de konkrete forhold. 

Alle modtager en biospand og bioposer til at bruge i køkkenet til madaffald. Biospanden er ca. 23 cm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme ca. 7 l.

Kommunen må ikke udlevere yderligere spande, kasser eller poser til indendørs opsamling, og da to køkkener ikke er ens, er det også oplagt at den enkelte husstand indretter sig, så sorteringen sker mest hensigtsmæssigt for det enkelte hjem.

Udgiften for en ”typisk enfamiliebolig” bliver i den nye ordning:
1 stk. 2-delt 240 liter til madaffald/restaffald: 1.088 kr.
1 stk. 2-delt 240 liter metal/glas: 354 kr.
1 stk. 140 liter til papir/karton: indeholdt i ovenstående
Fast gebyr for øvrige ordninger: 1.310 kr.
I alt: 2.752 kr. pr. år.

Udgiften for en ”typisk enfamiliebolig” er i den gamle ordning:
1 stk. 110 liter sæk: 1.129 kr.
1 stk. 140 liter til papir/karton: indeholdt i det faste gebyr
Fast gebyr 1.510 kr.
I alt: 2.639 kr. pr. år.

Alle beløb er inkl. moms.

Tidsplanen for udrulning (opstart af sortering) er:

Roskilde Syd (gl. Ramsø Kommune): 1. maj 2017
Roskilde Nord (gl. Gundsø Kommune): 1. september 2017

Resten af kommunen:
Enfamilieboliger vest for Frederiksborgvej - Køgevej: 1. februar 2018
Enfamilieboliger øst for Frederiksborgvej - Køgevej: 1. maj 2018
Etageboliger med fælles affaldsbeholdere vest for Frederiksborgvej - Køgevej: 1. september 2018
Etageboliger med fælles affaldsbeholdere øst for Frederiksborgvej - Køgevej: 1. november 2018

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21
Dato: 14. Marts 2017

Senest opdateret:

17. Marts 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik