You are here

Unge ”fanges” ind til foreninger

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Roskilde_Haandbold_modtager_kommunens_sociale_pris

    Roskilde Håndbold modtog kommunens sociale pris ved idrætsfesten i januar måned for klubbens store arbejde med at aktivere ikke-foreningsaktive børn og unge.

Kultur- og Idrætsudvalget ser på, om arbejdet med at hjælpe ressourcesvage børn og unge ind i foreningslivet kan blive endnu mere effektivt. Den eksisterende ordning hedder ”Like My Life”, og den støtter med kontingenttilskud og vejledning. Målet er at fastholde endnu flere unge.

Fritidspasordningen ”Like My Life” yder fritidsvejledning og kontingentstøtte på op til 1000 kr. til ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år, som bor i kommunen.
Ordningen har været permanent de sidste 4 år, hvor omkring 100 unge mennesker hvert år har fået et fritidspas eller er blevet vejledt ind i foreningslivet.

”Foreningsverdenen har så meget at byde på for de unge mennesker, der kommer med en baggrund med meget få ressourcer. Derfor er ”Like My Life” højt prioriteret for os i Kultur- og Idrætsudvalget. Som ordningen er nu, giver vi kun støtte ét år, og det betyder, at ca. 1/3 af de unge ikke hænger på, når støtten hører op. Det tal ligger på linje med tilsvarende indsatser i andre kommuner, men vi vil gerne bringe tallet ned i Roskilde Kommune”, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

Udvalget vil derfor se på, hvad der kan gøres for, at styrke fastholdelsen i foreningslivet. En model, der er i spil, er at yde 100 % tilskud (op til 1000 kr.) det første år, 75 % andet år og 50 % det tredje og sidste år. Det vil dog få betydning for, hvor mange børn og unge, der kan modtage fritidspas indenfor det nuværende budget.

Fakta

Fritidspas koordineres med Åben Skole indsatsen ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”, så foreningerne kan være med til at ”indfange” de unge, der har brug for støtte til at melde sig ind i en forening i fritiden.

Også Red Barnet hjælper til via deres indsats ”Plads til Alle”. Her tilbyder frivillige fra Red Barnet vejledning og en følgeordning. De foreløbige erfaringer viser, at de frivilliges arbejde har stor værdi i relationen til både familien og barnet.

Målet er at give fritidsvejledning til 80-100 børn og udstede 60-80 fritidspas årligt.
I 2017 modtog fritidspasordningen 130 henvendelser om fritidspas. Der blev tildelt 76 fritidspas og givet vejledning til yderligere 21 unge. I 2018 er der medio marts modtaget 25 ansøgninger, men det største antal ansøgninger kommer erfaringsmæssigt efter sommerferien.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 17. April 2018

Senest opdateret:

17. April 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik