You are here

Vær med til at Universitetsstien bliver byens bedste

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Universitetsstien – som går fra Røde Port til Trekroner Station langs jernbanen – skal have et løft, så det bliver den mest attraktive forbindelse for alle cyklende, gående, løbende og hundeluftende, der skal den vej. Alle kan være med i forløbet med at gøre stien til byens bedste.

Ude på Universitetsstien og ved Trekroner Station står et par store skilte og holdere med postkort. På postkortene kan man skrive idéer til at forandre stien og markere, hvor på stien, der skal ændres noget. Man kan også tage et lille gult flag og stikke i jorden der, hvor man gerne vil have lavet noget om.

Det er folk fra ByLivsLab i Byens hus på Stændertorvet, der er i gang med at samle idéer ind. I sidste uge var de ude på stien for at give en kop kaffe og få input fra de forbipasserende.

Flere af stiens brugere sagde, at de allerede i dag er glade for at Universitetsstien, fordi den ikke er tæt på biler og anden trafik og, at den er grøn og fredelig.

Men der var også ønsker til forbedringer, lige fra små ændringer til nye, sjove forslag.

Kom med idéer til stien

Indsamlingen af idéer og kommentarer er slet ikke færdig endnu. Hvis man har nogle input - eller har lyst til at deltage i en workshop om cykelstien - kan man skrive til mettemyg@roskilde.dk, eller indlevere sin idé på skiltene ved Trekroner station eller ude på cykelstien.

Alle de gode, sjove og vilde idéer vil løbende komme i brug frem mod en endelig deadline, der hedder år 2020.

I 2020 har Bane Danmark nemlig givet kommunen lov til at lave et nyt forløb på Universitetsstien, så den fremover følger jernbanesporet hele vejen fra Roskilde til Trekroner.

Det er en strækning på lidt over 500 meter, hvor stien i dag slår knæk ind på villavejene omkring Præstemarksvej.

Fakta

Universitetsstien følger den nordlige side af jernbanen fra Røde Port til Trekroner Station – en strækning på lidt over 3 km.

Stien er hovedfærdselsåre til Roskildes bymidte for Trekroners 5.000 borgere, hvis de ikke tager tog, bus eller bil.
Det samme gælder for en stor del af Absalons’s ca. 3.000 studerende i Trekroner og for de af Roskilde Universitets 10.000 ansatte og studerende, der tager fra Roskildes bymidte til Trekroner.

Mange borgere fra fx Ternehaven og dronningekvarteret ”hopper på” Universitetsstien og bruger den del, der ligger tættest på Roskilde by.

Fra Solvænget til Gammel Trekronervej er stien en del af villavejene Præstemarksvej, Rypevej og Ternevej.
Byrådet har i 2015 bevilget 6,6 mio. kr. til at disse ca. 500 meter kan lægges langs jernbanen med en stibro over Præstemarksvej. Den nationale cyklistpulje har givet et tilskud på 2,6 mio. kr. af de 6,6, mio.

Arbejdet afventer, at Bane Danmark samtidig udfører sporarbejde på strækningen. Det sker i 2020.
Anlægget af den del af Universitetsstien forventes derfor at starte i 2019 og slutte i 2020.

Udskydelsen af anlægsarbejdet har givet mulighed for at starte denne udviklingsproces, hvor ByLivsLab i Byens hus sammen med lokale vil udvikle stien allerede nu.

Projektet skal gerne få nuværende og potentielle brugere af cykelstien til at pege på nye tiltag og skabe medejerskab af Universitetsstien.

Målet er at gøre den samlede oplevelse af stien mere attraktiv og få flere cyklister og fodgængere til at benytte den.

Yderligere oplysninger

Projektleder Morten Heegaard Christensen, Veje og Grønne områder.
46 31 37 22, Mortenhc@roskilde.dk

Projektansvarlig, Byens hus, Mette Mygind
46 31 51 99, Mettemyg@roskilde.dk

Dato: 26. September 2017

Senest opdateret:

26. September 2017

Kommentarer

Glæder mig, at stien vil fortsætte langs jernbanesporet.

Det er med stor stor glæde, jeg ser, at stien er planlagt til at fortsætte langs jernbanesporet. Jeg er stoppet med at køre på stien, og vælger i stedet at køre ad Københavnsvej, da jeg synes det giver et for stort afbræk at skulle gennem villakvarteret. Yes, og tak, jeg glæder mig.

Hej Kirsten

Ja. det bliver er løft for stien - desværre kan Bane Danmark først give lov til arbejdet i 2020.
Hvis du har andre idéer til forbedringer, så hører vi gerne om det.

Cykling

Godt initiativ. Jeg bruger stuen hver dag. Kunne godt bruge en mere supercykelstiagtig ruteføring. Bred sti med færre sving og lignende. Husk, de fleste skal fra a til B så venligst ikke flere spændende aktiviteter på kørebanen. Hundeluftere må gerne ledes et andet sted hen.

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik