You are here

Varsler om strejke og lockout i Roskilde Kommune
Af Michael Dahl Nielsen, Kommunikation
Få overblik over, hvilke områder der bliver ramt af konflikt, hvis der ikke indgås forlig om de offentlige overenskomster

Forligsmanden har endnu engang udsat den varslede konflikt

Forligsmand Mette Christensen besluttede onsdag den 18. april endnu engang at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger.

Det betyder, at strejke og lockout herefter tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige:

  • Strejke kan iværksættes den 6. maj 2018
  • Lockout kan iværksættes den 12. maj 2018

- eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Strejke

Roskilde Kommune har foreløbig modtaget varsel om strejke fra de faglige organisationer gældende fra 4. april i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på følgende områder:

  • Alle dagplejere
  • Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Børnehuset Gundsømagle, Børnehuset Hyrdehøj, Vindinge Børnehus (selvejende) samt på Peblingevej 2b og Bella Luna
  • Ejendomsservice
  • Rengøringspersonale ansat i forvaltningen

Alle berørte forældre i de nævnte dagtilbud har fået direkte besked om konfliktvarslerne og om pasningssituationen under strejken. Kommunens øvrige dagtilbud er ikke omfattet af strejkevarsler.

Lockout

KL's bestyrelse har besluttet at varsle lockout for ca. 250.000 medarbejdere i kommunerne. Se KL's information om den varslede konflikt.

Hvis der ikke indgås forlig og konflikten træder i kraft, vil det berøre næsten alle områder i Roskilde Kommune, herunder dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

KL lægger vægt på at undtage områder, der rammer udsatte borgere.

Vi vil opfordre forældre og andre interesserede i at følge med i pressen for at få nyeste oplysninger om, hvordan det går med overenskomstforhandlingerne og den forestående konflikt.

Dato: 21. Marts 2018

Senest opdateret:

18. April 2018