You are here

Vindinge Skole får 8. og 9. klasse

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Eleverne på Vindinge Skole får nu mulighed for at fortsætte i 8. og 9. klasse på skolen

    Fotograf: Roskilde Kommune

    Eleverne på Vindinge Skole får nu mulighed for at fortsætte i 8. og 9. klasse på skolen

Skole- og Børneudvalget har besluttet, at Vindinge Skole får overbygning fra næste skoleår, efter en høring, hvor alle er positive over for udvidelsen.

I år er der undtagelsesvist oprettet hele tre børnehaveklasser på den normalt tosporede skole i Vindinge. Skolen går til syvende klasse, hvorefter eleverne ifølge den nuværende styrelsesvedtægt hører til Hedegårdenes Skole. Der er der dog kun en tredjedel af eleverne, der fortsætter her, resten vælger privatskole.

Nu har Skole- og Børneudvalget besluttet at udvide Vindinge Skole med et 8. og et 9. klassetrin, så eleverne kan fortsætte på den lokale skole.

- Det ligger helt i tråd med den positive udvikling i børnetallet, vi har set i Vindinge over nogle år, som også er smittet af på behovet for pladser i dagtilbuddene. Vi vil gerne støtte op om den gode udvikling ved at imødekomme skolebestyrelsens ønske om at få en overbygning på skolen, siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

For Vindinge Skole betyder udviklingen ifølge prognosen, at den over de kommende ti år vil vokse fra de nuværende 204 elever til 347 elever i skoleåret 1925-26, uden 8. og 9. klasse. Det hænger blandt andet sammen med boligudbygningen i området, hvilket også har kunnet aflæses i indskrivningen til dagtilbud. Det er en markant udvikling, men den kan rummes inden for de nuværende rammer som tosporet skole. Det samme kan en udvidelse af skolen med 2 klasser på hhv. 8. og 9. klassetrin.

- Vi har gode og velfungerende lokalsamfund både i nord, syd og lige uden for Roskilde by. Derfor er det oplagt at udbygge skolen og styrke Vindinge, når elevgrundlaget er der og det kan rummes i de nuværende bygninger, siger borgmester Joy Mogensen.

Helt usædvanligt er der faktisk ingen 7. klasse på Vindinge Skole i indeværende skoleår, så udvidelsen af Vindinge Skole med en 8. klasse vil først være aktuel fra skoleåret 2018/2019.

Med en overbygning på Vindinge Skole vil Hedegårdenes Skole opleve en nedgang i antallet af elever på 8. og 9. årgang. Men ændringen vil ikke være større end, at Hedegårdenes Skole kan fortsætte med to spor i udskolingen.

Dato: 08. Juni 2017

Senest opdateret:

12. Juni 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik