You are here

Storstilet undersøgelse af detailhandlen

Af Kristian Karstoft
  • Shopping i gågaden i Roskilde

    Fotograf: Patrick Holbæk

Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering ønsker at belyse forholdene i og konkurrencesituationen for kommunens detailhandel. Kommunen har derfor aftalt med konsulenthuset COWI at få udarbejdet en detailhandelsundersøgelse for store dele af kommunens detailhandel.

Formålet med detailhandelsundersøgelsen er dels at tage temperaturen på udviklingen i kommunens detailhandel, dels at danne baggrund for kommunens kommende kommuneplanrevision 2016 og bl.a. belyse sammenhængen mellem byudvikling og detailhandel, og hvordan butiksudvikling kan være en løftestang for styring af byudvikling.

Samtidig skal analysen være afsæt for et efterfølgende tilbagevendende detailhandelsbarometer for den lokale handel i Roskilde by og opfylde en række ønsker fra Roskilde Handel og Ro’s Torv, Viby Cityforening og Jyllinge Butikscenter, som alle på forhånd har haft mulighed for at komme med input til indholdet i undersøgelsen.

”Detailhandlen i Roskilde Kommune fylder rigtigt, rigtigt meget, både hvad angår omsætning, skattekroner og antal arbejdspladser”, siger udvalgsformand Lars Lindskov. ”Det er derfor meget vigtigt, at vi som politikere og i forvaltningen lytter til deres behov og ønsker, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for fortsat vækst”.

Ønsket om en udvidet og storstilet detailhandelsundersøgelse blev fostret i Roskilde Handel, hvor formand Torben Stevold er meget positiv over for, at undersøgelsen nu er en realitet. ”Vi har længe ønsket at få belyst vores erhvervs forhold, f.eks. konkurrencesituationen, nethandlens indflydelse på detailhandlen og få analyseret betydningen af, at vi arrangerer store events, som tiltrækker nærturister fra andre dele af Sjælland. Så vi er meget glade for, at vi kan komme i gang med arbejdet”.

Alle butikker i Roskilde by, Viby og Jyllinge samt på Ro’s Torv vil forventeligt i uge 37 blive kontaktet af Cowi med henblik på kortlægning af bl.a. butikkernes areal, omsætningstal, som i anonymiseret form danner grundlaget for at måle udviklingen i detailhandlen i Roskilde Kommune.

 

Dato: 15. September 2015

Senest opdateret:

28. Oktober 2016