You are here

GF i vejlauget "Gågaderne"

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Vejlauget "Gågaderne" Roskilde holder generalforsamling den 14. marts kl. 18.15 i Byens hus på Stændertorvet.

Dagsorden for generalforsamlingen vil være følgende:

1.  Valg af dirigent.
2.  Vejlaugets formand aflægger beretning for det forløbne drifts år.
3. Regnskabet for kommunale indtægter med angivelse af evt. restancer fremlægges, herunder oplysning om Vejlaugets administrationsudgifter for det forløbne drift år.
4.  Forslag fremsat af medlemmer eller Vejlaugets bestyrelse.
5.  Valg af 5 medlemmer til Vejlaugets bestyrelse.
6.  Valg af 2 suppleanter til Vejlaugets bestyrelse.
7.  Eventuelt.

Vejlauget vil være vært for en let anretning, inden generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling til henrik@enig.dk senest  d. 6 marts.

Anfør antal personer, der kommer og firmanavn.

 

Dato: 17. Februar 2017

Senest opdateret:

17. Februar 2017