You are here

Kommunen investerer 5 mio. i flere vindmølleandele

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Tjoerntvedmoellen

    Roskilde Kommune har købt en andel på 21,9% af Tjørntvedmøllen, som står 9 km. udenfor Sorø.

Kommunen investerer 5 mio. i en relativ ny vindmølle, Tjørntvedmøllen, som står 9 km. udenfor Sorø. Investeringen kommer oveni et køb i 2015 af andele på 2,5 mio. kr. i Prøvestenens Vindmøllelaug.

I 2018 vil vindmølleandele udgøre en strømproduktion svarende til ca. 11% af den kommunale virksomheds elforbrug, mens produktion fra kommunens egne solcelleanlæg bidrager med 9%.

I budgetterne for 2016 og 2017 var der igen afsat 2 gange 2,5 mio. kr. til vindmølleandele, men det har taget tid at finde et egnet projekt. Det er nu lykkedes med hjælp fra den lokale virksomhed Momentum Gruppen A/S.

“I Roskilde Kommune er vi ambitiøse på klimaområdet, vi ser jo, hvordan klimaforandringerne - også lokalt - giver store udfordringer med hyppigere skybrud og stormflodshændelser. 
Når kommunen appellerer til borgere og virksomheder om at bidrage til reduktion af CO2-udledningen, er det vigtigt og naturligt, at kommunen fejer for egen dør.
Det gør vi bl.a. ved at energirenovere vores mange bygninger, ved køb af hybrid- og elbiler i stedet for benzin- og dieselbiler og vi tager næste skridt, når vi forhåbentlig inden længe kan indsætte elbusser på vores flere af vores buslinjer, som de første i Danmark. 
Vi kan dog ikke undvære varme og el. Så derfor investerer vi i vindmølleandele, for også på den måde at bidrage til den grønne omstilling af energiproduktionen”, siger Karim Friis Arfaoui, den nye formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg.

Direktør Kim Madsen fra Momentum Gruppen A/S udtaler:
“Momentum Gruppen har beskæftiget sig med grøn energi siden årtusindeskiftet og forvalter i dag aktiver inden for sol- og vindenergi for mere end 4 mia. DKK.
Som Roskilde virksomhed er vi ekstra stolte over, at vi kan hjælpe Roskilde Kommune med at investere i Tjørntvedmøllen.
Investeringen i andelene sætter et stort grønt aftryk i kommunens klimaregnskab, og samtidig ser vi det som et skulderklap til Momentum Gruppen A/S, at Roskilde Kommune har valgt at købe andele via os.”

Fakta

  • I praksis er det selskabet Roskilde Vedvarende Energi A/S, som kommunen har oprettet, som forestår investeringen i vindmølleandelene, og det er kommunens forsyningsselskab Fors A/S, som administrerer selskabet og vindmølleandelene for kommunen.
  • Roskilde Kommunes elforbrug i 2018 forventes at være ca. 17.000 MWh, hvor kommunens vindmølleandele udgør en strømproduktion på ca. 1.900 MWh, svarende til ca. 11% af den kommunale virksomheds elforbrug. Herudover har kommunen solceller på en lang række kommunale bygninger. De producerede tilsammen ca. 1.500 MWh i 2017, svarende til 9% af forbruget.
  • Tjørntvedmøllen er en Siemens 2.3 MW vindmølle med en rotordiameter på 93 meter og en navhøjde på 108 meter. Møllen producerer ca. 5.900 MWt på årsbasis. Roskilde Kommune har købt 21,9% af møllen.
  • Klima- og Miljøudvalget vil i løbet af 2018 udarbejde en ny klima- og energistrategi for Roskilde Kommune.

Kontakt

Anne B. Jørgensen
Rådhusbuen 1 - bygning B - 1. sal lokale 218
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 31 04
Dato: 18. Januar 2018

Senest opdateret:

18. Januar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik