You are here

Søg landsby- og bydelsprisen 2018 nu

Af Jannie Holst Engskov
Har du en idé, der kan fortjene Roskilde Byråds landsby- og bydelspris?

I løbet af de sidste 4 år har byrådet uddelt landsby- og bydelsprisen. Det er der kommet flere spændende steder ud af f.eks. en bålhytte i Herringløse, Fasanreden på Munksøgård og et overdække på Smedeengen i Ørsted.

I kan som mindre bysamfund eller bydel søge om den store pris på 100.000 kr. eller den mindre pris på 50.000 kr.

Roskilde Byråds landsby- og bydelspris giver mulighed for at gennemføre en idé, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand. Jeres ansøgning skal illustrere dette.

Det er ”Zebratanken”, der ligger bag landsby- og bydelsprisen. Det vil sige, at nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabe nye spændende løsninger, så lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt.

Send jeres ansøgninger til priskomitéen, som består af:

  • Borgmester Joy Mogensen ,
  • Formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam,
  • Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen,
  • Byrådsmedlem Jeppe Trolle,
  • Byrådsmedlem Karsten Lorentzen,
  • Byrådsmedlem Mogens Hallager

Ansøgningsfrist

Send jeres ansøgning senest den 18. september 2018.

Dato: 04. Juli 2018

Senest opdateret:

04. Juli 2018

Kommentarer

Fejl i artikel

Hov!
Der har indsneget sig en lille uheldig fejl i ovenstående artikel. Fasanreden ligger ikke på Skademosegård, men derimod på Munksøgård - og det er ikke det samme :)
Mvh.
Jonas

Støtte til udvikling af projekt: Idrætshal i Gundsømagle

Idrætsforeningen G77 har besluttet at arbejde med at få etableret en idrætshal, som ønskes bygget på "grusbanen" ved Margretheskolen i Gundsømagle. Bestyrelsen har nedsat et hal-udvalg som skal arbejde med at få udarbejdet et detailprojekt på hallen. vi har lavet en borgerrundspørge i byen for at få kortlagt hvilke sportsfaciliteter man ønsker skal være indeholdt i projektet. vi søger prisen for at vi kan finansiere hele processen med at lave et projekt som kan danne basis for en ansøgning om finansiering af hallen. Vi søger derfor midler til at finansiere denne forundersøgelse.