You are here

Viby bymidte på vej mod stor opgradering

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Kommunens Plan- og Teknikudvalg har nu startet arbejdet med en ny lokalplan for den centrale del af Viby. Planen skal samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et biblioteks- og kulturhus på ”Cosmosgrunden”. Der bliver også plads til en ny dagligvarebutik og boliger.

”Viby er i gang med en udvikling, så byen de kommende år vil kunne byde mange nye borgere velkommen. Kommunen skaber mulighed for nye boliger både i Vibys nuværende bymidte og i det spændende nye Skousbo-område. Derfor er det afgørende, at vi samtidig giver mulighed for at løfte bymidten – både kulturelt og handelsmæssigt”, siger borgmester Joy Mogensen.

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam, forklarer, hvad lokalplanen kommer til at gå ud på: ”Målet er, at vi koncentrerer kulturinstitutionerne med et fælles byggeri til bibliotek, lokalhistorisk arkiv og borgerservice. Kulturcosmos skal også have lokaler i det nye kulturhus. Samtidig skal handel og servicefunktioner ligge omkring Torvet, fx med et fælles læge- og sundhedshus. Det hele skal bindes sammen med pladser til leg og ophold, så vi får skabt ”hjertet” i Viby”.

Helt konkret vil lokalplanen give mulighed for, at:

  • Der kan bygges et nyt bibliotek- og kulturhus på Søndergade hvor mejeriet i dag ligger.
  • En dagligvarebutik kan bygges mod Tofthøjvej, med boliger på 1.sal samt udvalgsvarebutikker og lægeklinik omkring Torvet i stueetagen.
  • Søndergade 13 (det nuværende Kulturcosmos) bevares, og det kan evt. anvendes til iværksætterhus.
  • Søndergade 15 kan nedrives, og en ny bolig opføres med respekt for Søndergades gadeprofil og arkitektoniske karakter.
  • På den sydligste del af Cosmosarealet kan bygges almennyttige familieboliger i 1½ - 2 etager.
  • Når biblioteket er flyttet, kan den grund bebygges med en blanding af ældreegnede boliger i 2-3 etager. Alle boliger opføres som almennyttige.

Lokalplanforslaget forventes behandlet i sommeren 2018 og endeligt vedtaget inden udgangen af 2018.  I offentlighedsperioden kommer der et borgermøde.

Fakta

Den kommende lokalplan er en del af helhedsplanen for bymidten.

I 2016 blev der vedtaget en lokalplan, som bl.a. muliggør, at Søndergades udtjente butikslokaler kan omdannes til boligformål og/eller liberalt erhverv i den sydligste del.

Der er i 2016 også vedtaget et kommuneplantillæg, som muliggør, at området umiddelbart vest for stationen kan udnyttes mere intensivt bl.a. til produktion, kontor og liberale erhverv.

Endelig er der udarbejdet en lokalplan for 40 tæt-lave boliger ved Dalen, som er under opførelse, og en lokalplan for ca. 10 tæt-lave boliger ved Vestergade.

Udover dette er markedsføring og grundsalg på Skousbo startet med baggrund i helhedsplanen for Skousbo-arealet og en lokalplan for arealet tættest mod stationen. Læs mere om Skousbo.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 09. Februar 2018

Senest opdateret:

12. Februar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik