You are here

VVM-tilladelse skal op og vende igen

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Planklagenævnet har tidligere besluttet, at lokalplanen for Jyllinge Nordmark skulle vedtages igen, da der ikke var gået 4 uger mellem høring og vedtagelse. I kølvandet på den beslutning, skal den VVM-tilladelse, der er knyttet til lokalplanen, også behandles politisk igen.

Planklagenævnet har tidligere hjemviste lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark, da Roskilde Kommune i november 2017 lavede en retslig fejl, da byrådet vedtog lokalplanen inden der var gået fire uger fra afslutning af den offentlige høring.

Byrådet vedtog lokalplanen igen på et møde den 25. april 2018. Men for af kunne give en VVM-tilladelsen, skal der foreligge en lokalplan.

Det har derfor været forventningen, at VVM-tilladelsen til kystsikringsprojektet også ville blive hjemvist til fornyet behandling. Afgørelse i denne type sager træffes i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kommunen har den 7. maj 2018 modtaget afgørelsen fra nævnet. Som forventet skal VVM-tilladelsen meddeles på ny. Dette kan dog først ske efter, at kommunen har gennemført en ny offentlig høring af et tillæg til VVM-redegørelsen fra 2016.

Kommunen har sat arbejdet i gang, og tillægget vil omfatte de projektjusteringer, der er foretaget efter den oprindelige VVM-redegørelse, samt den opdaterede vurdering af konsekvenser for Natura 2000-områder, som kommunen foretog i 2017.

Der vil være en offentlig høring på lovpligtige otte uger hen over sommeren.

En ny VVM-tilladelse vil blive politisk behandlet i august 2018. Efter meddelelse af ny VVM-tilladelse vil der være klageadgang, men eventuelle klager har ikke opsættende virkning.

Kommunen forventer ikke, at den ekstra proces vil betyde indholdsmæssige ændringer i selve VVM-tilladelsen og det er fortsat vurderingen, at tidsplanen for anlægsstart på kystsikringen  i september 2018 kan fastholdes.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 09. Maj 2018

Senest opdateret:

09. Maj 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik