You are here

Fremtidens Roskilde Badet

  • De nye planer

  • Ny svømmehal - indendørs

  • Tegning af 50 meter bassin med ekstra søjler

    Tegning af 50 meter bassin med ekstra søjler.

Svømmehallen i licitation fra 17. januar til 28. februar 2017.

Prækvalifikationen med frist 9. januar 2017 har givet nyt håb til den forestående licitation. Flere har vist interesse end ved seneste prækvalifikation.

Når licitationen er gennemført til marts, får vi et overblik over, om sparekataloget har fået den ønskede effekt.

Sparekataloget 

Licitationen den 28. august 2016 på Roskilde Badet gik 30 mio. kr. over budgettet. Siden licitationen er der arbejdet med en kritisk gennemgang af projektet, som er udmøntet i et sparekatalog. Med udgangspunkt i kataloget er en række ændringer indarbejdet i det nuværende projekt.

Sparekataloget er udarbejdet med stor respekt for konkurrenceprogrammet. Det betyder at alle funktioner beskrevet i programmet stadig er med i projektet. Der er ikke reduceret i bassinarealer. Foyer/café, omklædningsfaciliteter og børnenichen er som i det oprindelige projekt. Wellness og varmtvandsbassin er ikke ændret.

Arealet reduceres

I aktivitetsrummet er depotfaciliteterne optimeret, hvilket har betydet at det har været muligt at reducerer i arealerne.

Møderum ved siden af kontor og tekøkken udgår med et areal på 55 m2. Eksisterende kontor, møderum og vindfang til elevator til Toppen bevares. Ventilationssystemet, som tidligere var placeret i kælderen er flyttet fra kælderen til en placering på taget over vådcaféen. Dermed kan kælderarealet reduceres i størrelse og der opnås en stor besparelse på lettere føringsveje for ventilationen.

Besparelse i tagkonstruktionen

I konkurrenceprogrammet er der beskrevet at der skal være 200 tilskuerpladser. I projekteringsforløbet er dette øget til 400. Der blev indført ny tribune langs bassin mod syd. Den er fjernet igen, men det er stadig muligt at etablere 100 ekstra siddepladser så det samlede tilskuerantal bliver 300. Det betyder, at det har været muligt at reducere bredden af 50 m bassinets hal og  finde en meget væsentlig besparelse i opbygningen af tagkonstruktionen.

Det reviderede projekt til udbygning af Roskilde Badet udbydes i EU licitation, med afgivelse af tilbud 28. februar 2017.

Vinderforslaget

Det var en enig dommerkomité, der i januar 2015 valgte det forslag, som arkitektfirmaet CREO Arkitekter har udarbejdet i samarbejde med JAJA Architects Aps, Thing & Brandt Landskab og Grontmij A/S Rådgivende Ingeniører.

Forslaget danner et særdeles godt udgangspunkt for at skabe et visionært og markant nyt svømmeanlæg på Bymarken, og forener på fineste vis gammelt og nyt i en harmonisk og oplevelsesrig helhed skriver dommerkomitéen i deres betænkning.

Fremtidens Roskilde Badet bygges som en udvidelse af den eksisterende svømmehal. Nogle af de mest markante nye tilbud bliver et 50 meter bassin, café for såvel tørre som våde gæster, et wellnessområde med saunaer og koldtvandsbassin og gårdhaver. Læs meget mere herom i dommerkomitéens betænkning.

Dommerkomitéen har bestået af Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer med formand Birgit Pedersen i spidsen og konkurrencen er afgjort på baggrund to faser. I første fase deltog fem prækvalificerede arkitektfirmaer. To forslag gik videre til anden fase. Offentliggørelsen af vinderne skete tirsdag den 6. januar 2015 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Forslaget udstilles på plancher i Roskilde Badet.

Roskilde Badet forventes at kunne åbne dørene til alle de nye faciliteter i 2018.

Senest opdateret

12.01.2017