You are here

Overgang til ungdomsuddannelser

'Leg dig klog' workshop i Overgange i Naturfag

Overgange i Naturfag, Dansk og Matematik handler om at udvikle lærere og underviseres egne undervisningsforløb, få inspiration og om at bygge endnu bedre bro mellem uddannelser på tværs af niveauer.

Med Overgange i Naturfag, Dansk og Matematik deltager lærere på tværs af uddannelsesinstitutioner i inspirerende workshops.

Der er fælles faglige oplæg, sparring og videndeling mellem underviserne, der skal give øget gensidig viden og kendskab til undervisningen på de forskellige uddannelsesniveauer. Gruppeworkshops giver også mulighed for at opbygge relationer og netværk på tværs. 

Målet er, at eleverne oplever en endnu bedre sammenhæng mellem de forskellige uddannelsesniveauers undervisning i de enkelte fag.

Læs mere om

Senest opdateret

19.12.2017