You are here

Sejlads med vandscootere

Det er forbudt at sejle med vandscootere og lignende sportsfartøjer i størstedelen af Roskilde Fjord

Hvor må du sejle med vandscooter?

Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), vildtreservater og fredede områder. 

Det betyder, at vandscootersejlads er forbudt i størstedelen af Roskilde Fjord.

Du kan se forbudszonen i Roskilde Fjord på kort her.

Vandscootersejlads er generelt forbudt inden for 300 meter fra kysten. Undtaget er transport ud til 300 meter-zonens ophør. Sejladsen derud skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt 5 knob.

Kommunerne er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen og politiet håndhæver lovovertrædelser. Derfor kan borgere meddele ulovligheder til enten kommune eller politi.

Se vandscooterbekendtgørelsen

Hvis du vil se, hvor Natura 2000-områderne, vildtreservaterne og de fredede områder ligger i hele Danmark, kan du gå ind på Danmarks Miljøportal.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

27.02.2018