180 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Natur og vand

  er der 33 fredninger, som har forskellige formål. Der er bl.a. fredninger af værdifulde landskaber ... for strandbeskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige og biologiske værdier bliver bevaret. ... landbrugsorganisationer mv. I hvert område kigger vi bl.a. på hvilke planter, der vokser i området, indtegner ...

  Artikler
 2. Tilsynspolitik

  Kommune, godkendes af Roskilde Kommune. Der foreligger en fast procedure for dette, hvor der bl.a. stilles ...

  Artikler
 3. Kontorelev

  Her på elevsiden kan du danne dig et overblik over uddannelsen. Du kan bl.a. læse om hvilke krav ... Kantineordningen, som findes på Rådhuset, byder på god og billig mad hver dag. Der er bl.a. varme retter, stor ...

  Artikler
 4. Lokal- og kommuneplaner

  plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.: hvordan et område skal anvendes ... omfatter bl.a. placering af boliger, rekreative områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder mv. ... bestemmelser og afgørelser, kan du i nogle tilfælde klage til Plannævnet. Du kan bl.a. klage over kommunens ...

  Artikler
 5. Hjælp til selvbetjening

  og let øvede. I Netværkstedet kan du få hjælp til bl.a. e-mails, internettet, print, e-bøger, ...

  Artikler
 6. Haveaffald og kompost

  her. Du kan tilmelde dig Roskilde Kommunes storskraldsordning, så henter vi bl.a. dit haveaffald. Læs ... affaldsordning i Roskilde Kommune, hvor du bl.a. skal sortere dit madaffald fra. Læs mere her. Mange husejere får ... energi. Denne grønne energi kan bl.a. bruges som drivmiddel til busser og lastbiler.   Nedfaldsfrugt Når ...

  Artikler
 7. Graviditet og barsel

  Sundhedsplejen tilbyder bl.a. familieforberedelse og graviditetsbesøg. Du kan som regel få barselsdagpenge, når ... kl. 13.30- 15.00 på Gormsvej 9, Blå pavillon, 4000 Roskilde Onsdag kl. 13.30- 15.00 på Dåstrup Skole, Bueager ... 2, 4130 Viby Torsdag kl. 13.30- 15.00 på Gormsvej 9, Blå pavillon, 4000 Roskilde Fredag kl. 11.30- ...

  Artikler
 8. Jyllinge Nordmark

  Forslaget udlægger bl.a. arealer til kystsikring og rekreative arealer. Nedenfor ligger de forskellige oplæg ...

  Artikler
 9. Byggeaffald

  af bygningsgennemgangen, se Trin 1, og det angives bl.a. hvilke affaldstyper og –mængder, der kan forventes at opstå ... elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen af de skadelige stoffer er. Love, ... for arbejdsgivere. Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer). Arbejdstilsynet: ...

  Artikler
 10. Indvinding af råstoffer

  Sjælland fører tilsyn med råstofgravene og tager sig af henvendelser fra bl.a. naboer, som lejlighedsvis ...

  Artikler

Sider