Søg

185 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Graviditet og barsel

  Sundhedsplejen tilbyder bl.a. familieforberedelse og graviditetsbesøg. Du kan som regel få barselsdagpenge, når ... kl. 13.30- 15.00 på Gormsvej 9, Blå pavillon, 4000 Roskilde Onsdag kl. 13.30- 15.00 på Dåstrup Skole, Bueager ... 2, 4130 Viby Torsdag kl. 13.30- 15.00 på Gormsvej 9, Blå pavillon, 4000 Roskilde Fredag kl. 11.30- ...

  Artikler
 2. Byggeaffald

  Anmeldelsen foretages på baggrund af bygningsgennemgangen  og det angives bl.a. hvilke affaldstyper ... skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen ... Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer). Arbejdstilsynet: ...

  Artikler
 3. Indvinding af råstoffer

  Sjælland fører tilsyn med råstofgravene og tager sig af henvendelser fra bl.a. naboer, som lejlighedsvis ...

  Artikler
 4. Lokalplaner

  Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a ... overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering ... bestemmelser og afgørelser, kan du i nogle tilfælde klage til Plannævnet. Du kan bl.a. klage over kommunens ...

  Artikler
 5. Hvad er tinglysning og deklarationer/servitutter?

  Af tingbogen fremgår det bl.a.: Hvem der ejer en ejendom Om der er gæld i ejendommen, fx. ...

  Artikler
 6. Bebyggelsesprocent – hvordan beregnes den?

  skal kommunen foretage en konkret vurdering. Vurderingen kan bl.a. handle om områdets karakter, bebyggelsens ...

  Artikler
 7. Borgerrådgiveren- hjælp til dig

  skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå ...

  Artikler
 8. Turisme

  hvor du bl.a. kan skræddersy dine egne oplevelsesture. Roskilde Kommune på turismens 1. plads i Region Sjælland ...

  Artikler
 9. Integrationspolitik

  Forhold der bl.a. kan indvirke på flygtningenes danskindlæring er fx traumer og psykiske problemer, ... fra jobindsats.dk. Tiltag: Øget aktivering gennem bl.a. højskoleophold, praktikforberedende afklaring bl.a. i Projekt ... af nogle af de integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktiviteter i de mindre lokalsamfund, bl.a. fordi boligplacering ...

  Artikler
 10. Brug jobnet.dk

  om rekruttering i udlandet. På hjemmesiden www.workindenmark.dk. finder du bl.a. oplysninger om praktiske forhold ...

  Artikler

Sider