Søg

198 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Kontorelev

  Her på elevsiden kan du danne dig et overblik over uddannelsen. Du kan bl.a. læse om hvilke krav ... Kantineordningen, som findes på Rådhuset, byder på god og billig mad hver dag. Der er bl.a. varme retter, stor ...

  Artikler
 2. Natur og vand

  er der 33 fredninger, som har forskellige formål. Der er bl.a. fredninger af værdifulde landskaber ... for strandbeskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige og biologiske værdier bliver bevaret. ... landbrugsorganisationer mv. I hvert område kigger vi bl.a. på hvilke planter, der vokser i området, indtegner ...

  Artikler
 3. Tilsynspolitik

  Kommune, godkendes af Roskilde Kommune. Der foreligger en fast procedure for dette, hvor der bl.a. stilles ...

  Artikler
 4. Lokal- og kommuneplaner

  plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a.: hvordan et område skal anvendes ... overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a ... klage til Plannævnet. Du kan bl.a. klage over kommunens afgørelse i ekspropriationssager samt ...

  Artikler
 5. Haveaffald og kompost

  her. Du kan tilmelde dig Roskilde Kommunes storskraldsordning, så henter vi bl.a. dit haveaffald. Læs ... affaldsordning i Roskilde Kommune, hvor du bl.a. skal sortere dit madaffald fra. Læs mere her. Mange husejere får ... energi. Denne grønne energi kan bl.a. bruges som drivmiddel til busser og lastbiler.   Nedfaldsfrugt Når ...

  Artikler
 6. Graviditet og barsel

  om barsel, orlov og barselsdagpenge på borger.dk Sundhedsplejen tilbyder bl.a. familieforberedelse ... 14.00 i Beboerhuset, Rønnebærparken 74, 4000 Roskilde Tirsdag kl. 13.30- 15.00 på Gormsvej 9, Blå ... 15.00 på Gormsvej 9, Blå pavillon, 4000 Roskilde Fredag kl. 11.30- 13.00 på Lynghøjskolen, Lynghøjen ...

  Artikler
 7. Byggeaffald

  Anmeldelsen foretages på baggrund af bygningsgennemgangen  og det angives bl.a. hvilke affaldstyper ... skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen ... Udgiver bl.a. vejledninger mv. om arbejde med affald og farlige stoffer). Arbejdstilsynet: ...

  Artikler
 8. Indvinding af råstoffer

  Sjælland fører tilsyn med råstofgravene og tager sig af henvendelser fra bl.a. naboer, som lejlighedsvis ...

  Artikler
 9. Lokalplaner

  Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger bl.a ... overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a. placering ... bestemmelser og afgørelser, kan du i nogle tilfælde klage til Plannævnet. Du kan bl.a. klage over kommunens ...

  Artikler
 10. Hvad er tinglysning og deklarationer/servitutter?

  Af tingbogen fremgår det bl.a.: Hvem der ejer en ejendom Om der er gæld i ejendommen, fx. ...

  Artikler

Sider