Søg

204 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Slidgigt i hofte og knæ- GLA:D

  et veldokumenteret uddannelses- og træningsforløb. I forløbet lærer du bl.a. at tackle knæ- og/eller hoftesmerter ...

  Artikler
 2. Badevand

  er det 23. gang, vi hejste flaget på Vigen Strandpark. Vigen Strandpark har haft Blå Flag i perioden 1992 ... Dog havde vi også flaget i 2012, da det først var i 2013, at reglen om de 4 år blev indført. Blå Flag til Vigen ... strande med en så god vandkvalitet. Læs mere om Blå Flag. Husk også badesikkerheden, inden du hopper ...

  Artikler
 3. Udbud

  udbudsreglerne bl.a. krav om, at grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet ... en række forskellige sociale og etiske hensyn, når kommunen handler med dem. Det er bl.a. overholdelse ...

  Artikler
 4. Trekroner Vest

  til bl.a. kontor- og servicevirksomhed Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ...

  Artikler
 5. Grønne træer langs gader og veje

  skal dårlige træer efterhånden erstattes med grupper af store træer på bl.a. steder, hvor de viser, at vejen ...

  Artikler
 6. Kontorelev

  Her på elevsiden kan du danne dig et overblik over uddannelsen. Du kan bl.a. læse om hvilke krav ... Kantineordningen, som findes på Rådhuset, byder på god og billig mad hver dag. Der er bl.a. varme retter, stor ...

  Artikler
 7. Tilsynspolitik

  Kommune, godkendes af Roskilde Kommune. Der foreligger en fast procedure for dette, hvor der bl.a. stilles ...

  Artikler
 8. Lokalplaner

  i en kommune. Den fastlægger bl.a.: hvordan et område skal anvendes hvor meget, der skal bygges hvor bebyggelse, ... skal udvikle sig og bruge sine arealer. Planen omfatter bl.a.: placering af boliger rekreative områder ... klage til Plannævnet. Du kan bl.a. klage over kommunens afgørelse i ekspropriationssager samt ...

  Artikler
 9. Natur og vand

  er der 33 fredninger, som har forskellige formål. Der er bl.a. fredninger af værdifulde landskaber ... for strandbeskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjerne skal bl.a. sikre, at landskabelige og biologiske værdier bliver bevaret. ... landbrugsorganisationer mv. I hvert område kigger vi bl.a. på hvilke planter, der vokser i området, indtegner ...

  Artikler
 10. Løvfrøer

  for at høre. Hannerne kan være lysende blå på ryggen i yngletiden. Spidssnudet frø er udbredt i over store dele ...

  Artikler

Sider