Søg

185 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Genbrugspladser

  genbrugspladser. Du kan også bruge de øvrige pladser, som ARGO driver i bl.a. Lejre og Kalundborg Kommune. 07.01.00 ...

  Artikler
 2. Æblehaven og Rønnebærparken var ZebraBy i 2015-16

  hjemmelavet shawarma, den lokale spejderklub lavede blå og snobrød for både børn og voksne, og også Børnehuset ...

  Artikler
 3. Jyllinge Nordmark

  materialet her. 25. august 2015 Borgermøde om ny lokalplan for Jyllinge Nordmark. Forslaget udlægger bl.a ...

  Artikler
 4. Tilladelser på vejarealer

  tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, ... og leje af vejareal Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til: arrangementer (oplysende ...

  Artikler
 5. Byggeri

  du sender ansøgningen ind til os første gang. Det vil spare tid- både for os og for dig. I den blå kolonne ... en sagsbehandlingstid for disse, bl.a. fordi de indeholder naboorienteringer og/eller partshøringer. Disse indeholder ...

  Artikler
 6. Folkeoplysningspolitik

  udviklingsarbejde gennem bl.a. Start- og Udviklingspuljen. I fremtiden giver den pulje også mulighed ... brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem dialogmøder med foreningerne samt ...

  Artikler
 7. Beboerklagenævn

  til huslejenævnet. Nævnet kan afgøre tvister- uenigheder- mellem lejer og boligselskaberne om bl.a ...

  Artikler
 8. Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  en status for realiseringen af Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune Målet for affaldsområdet: Målet ...

  Artikler
 9. Trekroner Vest

  til bl.a. kontor- og servicevirksomhed Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ...

  Artikler
 10. Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

  bl.a. bestemmelser til bebyggelsesprocent, antal etager, afstand til skel, facadehøjde og bygningshøjde ... Carporte, garager, udhuse eller terrasseoverdækninger Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser ...

  Artikler

Sider