Søg

198 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Bebyggelsesprocent – hvordan beregnes den?

  skal kommunen foretage en konkret vurdering. Vurderingen kan bl.a. handle om områdets karakter, bebyggelsens ...

  Artikler
 2. Turisme

  hvor du bl.a. kan skræddersy dine egne oplevelsesture. Roskilde Kommune på turismens 1. plads i Region Sjælland ...

  Artikler
 3. Integrationspolitik

  Forhold der bl.a. kan indvirke på flygtningenes danskindlæring er fx traumer og psykiske problemer, ... fra jobindsats.dk. Tiltag: Øget aktivering gennem bl.a. højskoleophold, praktikforberedende afklaring bl.a. i Projekt ... af nogle af de integrationsfremmende og medborgerskabsfremmende aktiviteter i de mindre lokalsamfund, bl.a. fordi boligplacering ...

  Artikler
 4. Brug jobnet.dk

  om rekruttering i udlandet. På hjemmesiden www.workindenmark.dk. finder du bl.a. oplysninger om praktiske forhold ...

  Artikler
 5. Borgerrådgiveren- hjælp til dig

  skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå ...

  Artikler
 6. Genbrugspladser

  genbrugspladser. Du kan også bruge de øvrige pladser, som ARGO driver i bl.a. Lejre og Kalundborg Kommune. 07.01.00 ...

  Artikler
 7. Tilladelser på vejarealer

  tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, ... og leje af vejareal Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til: arrangementer (oplysende ...

  Artikler
 8. Æblehaven og Rønnebærparken var ZebraBy i 2015-16

  hjemmelavet shawarma, den lokale spejderklub lavede blå og snobrød for både børn og voksne, og også Børnehuset ...

  Artikler
 9. Folkeoplysningspolitik

  udviklingsarbejde gennem bl.a. Start- og Udviklingspuljen. I fremtiden giver den pulje også mulighed ... brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem dialogmøder med foreningerne samt ...

  Artikler
 10. Jyllinge Nordmark

  Forslaget udlægger bl.a. arealer til kystsikring og rekreative arealer. Nedenfor ligger de forskellige oplæg ...

  Artikler

Sider