180 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Tilladelser på vejarealer

  tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, ... og leje af vejareal Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til: arrangementer (oplysende ...

  Artikler
 2. Byggeri- Enfamiliehus, dobbelt- og rækkehus

  du sender ansøgningen ind til os første gang. Det vil spare tid- både for os og for dig. I den blå kolonne ... en sagsbehandlingstid for disse, bl.a. fordi de indeholder naboorienteringer og/eller partshøringer. Disse indeholder ...

  Artikler
 3. Udbud

  For at sikre, at konkurrencen sker på en fair og ordentlig måde, stiller udbudsreglerne bl.a. krav om, ... handler med dem. Det er bl.a. overholdelse af menneskerettigheder og andre internationale konventioner, ...

  Artikler
 4. Folkeoplysningspolitik

  udviklingsarbejde gennem bl.a. Start- og Udviklingspuljen. I fremtiden giver den pulje også mulighed ... brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem dialogmøder med foreningerne samt ...

  Artikler
 5. Beboerklagenævn

  til huslejenævnet. Nævnet kan afgøre tvister- uenigheder- mellem lejer og boligselskaberne om bl.a ...

  Artikler
 6. Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  en status for realiseringen af Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune Målet for affaldsområdet: Målet ...

  Artikler
 7. Trekroner Vest

  til bl.a. kontor- og servicevirksomhed Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ...

  Artikler
 8. Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

  bl.a. bestemmelser til bebyggelsesprocent, antal etager, afstand til skel, facadehøjde og bygningshøjde ... Carporte, garager, udhuse eller terrasseoverdækninger Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser ...

  Artikler
 9. Boligsocial indsats

  muligheder for at tage hånd om og ansvar for deres børns positive udvikling. Gennem bl.a. familiekurser ...

  Artikler
 10. Frivillig puljen

  om disse midler i 2018. Nærmere information følger på bl.a. kommunens hjemmeside. Hvordan skal jeg aflægge ...

  Artikler

Sider