Søg

204 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Genbrugspladser

  genbrugspladser. Du kan også bruge de øvrige pladser, som ARGO driver i bl.a. Lejre og Kalundborg Kommune. 07.01.00 ...

  Artikler
 2. Borgerrådgiveren- hjælp til dig

  skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå ...

  Artikler
 3. Frivillig Fredag

  donationer. Maden stod kongrescentret for og med kommunens Grøn Blå Strategi som tema for festen var salen ...

  Artikler
 4. Tilladelser på vejarealer

  tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, ... og leje af vejareal Roskilde Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til: arrangementer (oplysende ...

  Artikler
 5. Æblehaven og Rønnebærparken var ZebraBy i 2015-16

  hjemmelavet shawarma, den lokale spejderklub lavede blå og snobrød for både børn og voksne, og også Børnehuset ...

  Artikler
 6. Folkeoplysningspolitik

  udviklingsarbejde gennem bl.a. Start- og Udviklingspuljen. I fremtiden giver den pulje også mulighed ... brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem dialogmøder med foreningerne samt ...

  Artikler
 7. Beboerklagenævn

  til huslejenævnet. Nævnet kan afgøre tvister- uenigheder- mellem lejer og boligselskaberne om bl.a ...

  Artikler
 8. Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  en status for realiseringen af Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune Målet for affaldsområdet: Målet ...

  Artikler
 9. Boligsocial indsats

  muligheder for at tage hånd om og ansvar for deres børns positive udvikling. Gennem bl.a. familiekurser ...

  Artikler
 10. BBR og byggetilladelse

  I den blå kolonne – til højre på denne side – kan du tjekke og rette din BBR, søge ... en sagsbehandlingstid for disse, bl.a. fordi de indeholder naboorienteringer og/eller partshøringer. Disse indeholder ...

  Artikler

Sider