180 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Lån til beboerindskud

  Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, ...

  Artikler
 2. Pædagogisk assistentuddannelse- PAU

  får du undervisning i bl.a. pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed, og i at være sammen på ...

  Artikler
 3. Aktindsigt

  arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er bl.a.: dokumenter, ...

  Artikler
 4. Velkommen til Jobcenter Roskilde

  arbejdsmarkedet, herunder bl.a.;- borgere med anden etnisk baggrund end dansk.- unge langt fra arbejdsmarkedet.- ...

  Artikler
 5. Andre udvalg, råd og nævn

  for det frivillige foreningsliv, bl.a. godkendelse af nye foreninger, ansøgninger om tilskud ... Seneste referater) vælg Integrationsrådet og derefter Udfør (blå knap). Kontakt Integration på mail  ...

  Artikler
 6. Energi- og miljørigtigt byggeri

  og evt. belysning, og som tager hensyn til bl.a. husets klimaskærm, husets placering og orientering. ... er rimelig set i forhold til foranstaltningens levetid. El El leveres i Roskilde Kommune bl.a. af SEAS-NVE ...

  Artikler
 7. Mecine

  har fundet sted i 2008 og 2009. Udover konkrete projekter samarbejder Mecine-byerne bilateralt om bl.a ...

  Artikler
 8. Huslejenævn

  Huslejenævnet kan afgøre tvister mellem lejer og udlejer om bl.a. følgende: Lejeforhøjelser Lejens størrelse ...

  Artikler
 9. Energi- og miljørigtigt byggeri

  og evt. belysning, og som tager hensyn til bl.a. husets klimaskærm, husets placering og orientering. ... er rimelig set i forhold til foranstaltningens levetid. El El leveres i Roskilde Kommune bl.a. af SEAS-NVE ...

  Artikler
 10. Klimatilpasning: Planer og projekter

  er permanente "blå" elementer i bydelen. Regnvandet bliver dermed udnyttet som et potentiale, ...

  Artikler

Sider