Søg

185 resultater for "blå sygesikringskort"

Sortér efter:

 1. Boligsocial indsats

  muligheder for at tage hånd om og ansvar for deres børns positive udvikling. Gennem bl.a. familiekurser ...

  Artikler
 2. Frivillig puljen

  om disse midler i 2018. Nærmere information følger på bl.a. kommunens hjemmeside. Hvordan skal jeg aflægge ...

  Artikler
 3. Lån til beboerindskud

  en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor ...

  Artikler
 4. Pædagogisk assistentuddannelse- PAU

  får du undervisning i bl.a. pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed, og i at være sammen på ...

  Artikler
 5. Aktindsigt

  arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er bl.a.: dokumenter, ...

  Artikler
 6. Byggeri A-Å

  konstruktioner, lydisolering og ventilation. Der skal i projektet bl.a. gøres rede for hvordan der sikres ... til anvendelsesbestemmelserne må udøves på ejendommen, skal overholde bestemmelserne i bl.a. byggeloven, beredskabsloven, ... vurdering. Vurderingen kan bl.a. handle om områdets karakter, bebyggelsens samlede omfang, mv. ...

  Artikler
 7. Velkommen til Jobcenter Roskilde

  arbejdsmarkedet, herunder bl.a.;- borgere med anden etnisk baggrund end dansk.- unge langt fra arbejdsmarkedet.- ...

  Artikler
 8. Andre udvalg, råd og nævn

  Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv, bl.a ... referater) vælg Integrationsrådet og derefter Udfør (blå knap). Kontakt Integration på mail  jobcenter@roskilde.dk ...

  Artikler
 9. Energi- og miljørigtigt byggeri

  og evt. belysning, og som tager hensyn til bl.a. husets klimaskærm, husets placering og orientering. ... er rimelig set i forhold til foranstaltningens levetid. El El leveres i Roskilde Kommune bl.a. af SEAS-NVE ...

  Artikler
 10. Energi- og miljørigtigt byggeri

  og evt. belysning, og som tager hensyn til bl.a. husets klimaskærm, husets placering og orientering. ... er rimelig set i forhold til foranstaltningens levetid. El El leveres i Roskilde Kommune bl.a. af SEAS-NVE ...

  Artikler

Sider