You are here

Beboerklagenævnet, fælles for Roskilde og Lejre

Rådhuset Postboks 100, Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 31 13

Telefontid: 
man-ons: kl.  08-15   
torsdag:   kl.  10-17
fredag:    kl.  08-14

Åbningstid: Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
man-tors: kl. 10-15
fredag:     kl. 08-14

Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri. Drejer det sig om privat udlejning skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet.

Hvilke sager tager beboerklagenævnet sig af?

Nævnet kan afgøre tvister - uenigheder - mellem lejer og boligselskaberne om bl.a.:

 • Indflytningsmangler.
 • Fraflytninger.
 • Tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud.
 • Fremleje.
 • Bytte.
 • Husorden.
 • Manglende vedligeholdelse.
 • Færdiggørelse af arbejder.
 • Varme- og vandregnskaber.
 • Á conto varme og vand.
 • Regler om varslinger.
 • Fællesantenner.
 • Ventelister.
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedre det lejede.
 • Lovligheden af beslutninger taget af beboerdemokratiet.

Beboerklagenævnet træffer ikke afgørelser om lejens størrelse. Nævnet kan heller ikke rådgive. Har du brug for råd og vejledning så prøv:

Sådan indbringer du en sag

Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du gøre det skriftligt. Det kræver normalt, at der uenighed mellem parterne. Du skal betale et gebyr på 139 kr. i 2013 for at få behandlet en sag. Beløbet returneres ikke.
Beløbet kan indbetales således:
1. Roskilde Kommune, Nordea med reg. nr. 2232 og konto nr.: 688 61 81 335 (husk at skrive navnet på den adresse, det drejer sig om - og indbetalers navn som meddelelse til modtageren)
2. Kontant (lige penge) i kommunens borgerservice på Stændertorvet 1 i Roskilde).

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke er tilfreds med en afgørelse?

Du kan inden for 4 uger fra modtagelse af afgørelsen anke Beboerklagenævnets afgørelse til boligretten.

Beboerklagenævnets sammensætning

Roskilde og Lejre Kommuner har fælles beboerklagenævn. Beboerklagenævnet har 3 medlemmer og suppleanter til disse. Medlemmerne er:

 • Cand. jur. Jens Axel Pedersen, formand
 • Henrik Stougaard, der repræsenterer lejerforeningerne
 • Erik Egesholm, der repræsenterer de almene boligorganisationer

I særlige tilfælde deltager en sagkyndig i Sociale forhold.

Nævnet har en juridisk sekretær, der forbereder sagerne til møderne, som afholdes 5-7 gange om året eller oftere efter behov. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemål. Nævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.