You are here

Beskæftigelsesafsnit

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Arbejdsmarked
Administration Beskæftigelse Social og Økonomi
Tlf 46 31 30 00

Beskæftigelsesafsnittet yder tilbud til de borgere, der får udbetalt en midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp fra kommunen. Formålet er at bringe dem i stand til at forsørge sig selv. Afsnittet arbejder i bred forstand ud fra målsætninger om et mere rummeligt arbejdsmarked.

Afsnittet er en del af Jobcenter Roskilde.

Beskæftigelsesafsnittet består af et Voksenteam for borgere over 30 år, samt et Integrationsteam og administrative medarbejdere.

Leder af Beskæftigelsesafsnittet: Tine Nicolaisen.

EAN nr. 579 800 793 6396