You are here

Beskæftigelsesafsnittet

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

Beskæftigelsesafsnittet yder tilbud til de borgere, der får udbetalt en midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp fra kommunen. Formålet er at bringe dem i stand til at forsørge sig selv. Afsnittet arbejder i bred forstand ud fra målsætninger om et mere rummeligt arbejdsmarked.

Herudover varetager afsnittet spørgsmål vedrørende Handicapkompenserende ordninger.

Afsnittet er en del af Jobcenter Roskilde.

Beskæftigelsesafsnittet består af et Unge team for borgere under 30 år og et Voksen team for borgere over 30 år, samt et Integrationsteam og et Administrativt team.

Leder af Beskæftigelsesafsnittet: Tine Nicolaisen.

EAN nr. 579 800 793 6396