You are here

Fønix

Bistrup Bakke 5
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Tilbuddet Fønix afklarer sygedagpengemodtagere, som vurderes at være i risiko for at blive langtidssygemeldte og for at miste deres arbejde.

Kontakt for yderligere oplysninger om 'Fønix - en vej tilbage til arbejde' på tlf. 46 31 66 20, mail camillasv@roskilde.dk.

EAN nr. 579 800 793 4989