You are here

Frede Lærke Pedersen

Kirkebakken 23
4621 Gadstrup
Afdeling Byrådet
Tlf 46 19 09 18

Parti: Socialdemokratiet (Liste A)

Udvalgsposter i Roskilde Kommune:

  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalg

Andre politiske poster:

Født: 1945

 

 

  • Ekspropriationskommission ved statslige ekspropriationer uden stemmeret
  • Fredningsnævnet
  • HMN Naturgas I/S
  • Miljørådet for Roskilde Fjord
  • Valgbestyrelsen
  • Grundlisteudvalget
  • KL's delegeretmøde
  • Bestyrelsesmedlem, Roskilde Forsyning