You are here

Gadstrup Skole

Ramsømaglevej 17 C
4621 Gadstrup
Afdeling Folkeskoler
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 87 30

Skoleleder: Mona Schleppegrel

Viceskoleleder: Lise Lotte Andersen

Pædagogisk leder: Inge Nielsen

Skolen har 483 elever fordelt på 25 klasser.

Der er 2 og 3 spor fra 0.-9. klasse og én 10. klasse.