You are here

Hørhus

Margrethehåbsvej 68
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 72 84

Hørhus er et døgntilbud for udviklingshæmmede borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hørhus arbejder med udgangspunkt i referencerammen Det Ka´ Nytte, som er baseret på den overbevisning, at alle mennesker fødes med samme udviklings-potentiale og de samme kompetencer. Der udarbejdes en udviklingsbeskrivelse på den enkelte beboer ud fra DKN.

Tilbuddet har 12 pladser.

Målgruppe: Udviklingshæmmede borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Aldersgruppe: Voksne
Antal pladser: 12 boliger

Læs mere om Hørhus.

EAN nr. 579  800 175 5115