You are here

Job og Udvikling

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Arbejdsmarked
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Job og Udvikling yder tilbud til de borgere, der får udbetalt en midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp fra kommunen. Formålet er at bringe dem i stand til at forsørge sig selv. Afsnittet arbejder i bred forstand ud fra målsætninger om et mere rummeligt arbejdsmarked.

Afsnittet er en del af Jobcenter Roskilde, som er en del af området Arbejdsmarked.

Leder: Tine Nicolaisen.

EAN nr. 579 800 793 6396