You are here

Job og Udvikling

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Arbejdsmarked
Administration Beskæftigelse Social og Økonomi
Tlf 46 31 30 00

Job og Udvikling yder tilbud til de borgere, der får udbetalt en midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp fra kommunen. Formålet er at bringe dem i stand til at forsørge sig selv. Afsnittet arbejder i bred forstand ud fra målsætninger om et mere rummeligt arbejdsmarked.

Afsnittet er en del af Jobcenter Roskilde.

Leder: Tine Nicolaisen.

EAN nr. 579 800 793 6396