You are here

Jobcenter Roskilde

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

I Jobcenter Roskilde formidles job til arbejdsledige borgere, der f.eks. er på forsørgelsesydelse eller af anden årsag er uden for arbejdsmarkedet. Jobcentret skal således betjene både de a-kasse forsikrede ledige og de ikke-forsikrede, der søger om kontant- eller uddannelseshjælp.

Jobcenter samt Social og Integration:
Tlf. 46 31 30 00.
Telefontider: mandag-onsdag 8-15, torsdag 10-18, fredag 8-13.
Mailadresse: jobcenter@roskilde.dk. Fax. 46 31 79 78.

Besøgsadresse: Jobcenter (og Ydelsescenter) samt Social og Integration  ligger på Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Åbningstid for Jobcenter og Ydelsescenter:
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00.
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (i Jobcentret og Ydelsescenter er det fortsat muligt at aftale tid med sagsbehandlere til møder om torsdagen mellem 17.00 - 18.00).
Fredag kl. 10.00 - 13.00.

Almindelige breve og post der ikke skal indscannes (f.eks. tidsskrifter) adresseres til Roskilde Kommune, Jobcenter Roskilde, Postboks 100, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, afsnit, medarbejder.

Arbejdsmarked, Jobcenter er en del af direktørområdet Beskæftigelse, Social og Økonomi.
Direktør: Mogens Raun Andersen.

Jobcentret indeholder følgende afsnit:

Jobcenterchef: Anne Haarløv.

Jobcentrets primære opgave er at hjælpe ledige til selvforsørgelse. Dvs.:

  • Medvirke til, at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft, så disse kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området.
  • Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage til ordinær beskæftigelse.
  • Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet.
  • Sikre at borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom, fastholdes på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har særlig fokus på følgende:

  • Jobcentret skal udgøre én indgang for borgere og virksomheder. Der skal være fokus på muligheder for ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
  • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med virksomheder i regionen.
  • Jobcentret skal løse de beskæftigelsespolitiske opgaver i samarbejde med regionens øvrige jobcentre.
  • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder a-kasserne.
  • Jobcentret skal sikre udsatte målgruppers integration på arbejdsmarkedet, herunder bl.a.;

- borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
- unge langt fra arbejdsmarkedet.
- borgere der har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge i længere tid.

Ansvar for beskæftigelsesindsatsen
Byrådet har nedsat et Beskæftigelses- og Socialudvalg, der er politisk ansvarlig for bl.a. kommunens indsats på beskæftigelsesområdet.

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) rådgiver Jobcentret omkring indsatsen. LBR udarbejder i samarbejde med Jobcentret og Beskæftigelses- og Socialvalget en årlig beskæftigelsesplan.

EAN nr. 579 800 791 2697