You are here

Jobcenter Roskilde

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Job og Integration
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Jobcenter Roskilde er din indgang til kommunen, hvis du er ledig, sygemeldt eller søger kontant- eller uddannelseshjælp.

Jobcenter og Ydelsescenter:
Tlf. 46 31 30 00.
Telefontider: mandag-onsdag 8-15, torsdag 10-17, fredag 8-13.
Mail: jobcenter@roskilde.dk (dette link bruges til sikker post via Borger.dk. Kræver NemID)
Fax. 46 31 79 78.

Besøgsadresse:

Jobcenter (herunder Ydelsescenter) samt Job og Integration ligger på Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Åbningstid:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00.
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (Det er muligt at aftale tid med sagsbehandlere til møder om torsdagen mellem 17.00 - 18.00).
Fredag kl. 10.00 - 13.00.

Almindelige breve og post, der ikke skal indscannes (f.eks. tidsskrifter), adresseres til Roskilde Kommune, Jobcenter Roskilde, Postboks 100, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, afsnit, medarbejder.

Jobcentret er en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed
Direktør: Christian Harsløf.

Jobcentret indeholder følgende afsnit:

Jobcenterchef: Peter Sidelmann.

Jobcentret har særlig fokus på følgende:

  • Jobcentret skal udgøre én indgang for borgere og virksomheder. Der skal være fokus på muligheder for ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
  • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med virksomheder i regionen.
  • Jobcentret skal løse de beskæftigelsespolitiske opgaver i samarbejde med regionens øvrige jobcentre.
  • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder a-kasserne.
  • Jobcentret skal sikre udsatte målgruppers integration på arbejdsmarkedet, herunder bl.a.;

- borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
- unge langt fra arbejdsmarkedet.
- borgere der har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge i længere tid.

Ansvar for beskæftigelsesindsatsen

Byrådet har nedsat et Beskæftigelses- og Socialudvalg, der er politisk ansvarlig for bl.a. kommunens indsats på beskæftigelsesområdet.

Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd rådgiver Jobcentret omkring indsatsen. .

EAN nr. 579 800 791 2697