You are here

Jobservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Job og Integration
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

I Jobservice yder vi virksomhedsservice. Vi står vi klar med rådgivning og hjælp til virksomhederne i området. Vores opgave er bl.a. at medvirke til, at de rekrutterer kvalificeret arbejdskraft, og vi arbejder derfor på at etablere et tæt samarbejde med virksomhederne i Roskilde Kommune.

Har din virksomhed brug for arbejdskraft, står vores kompetente virksomhedskonsulenter klar til at hjælpe. Jobcentret har kendskab til jobsøgere fra alle brancher. Det koster ikke noget for virksomhederne at henvende sig, og vi hjælper gerne med udformning af stillingsannoncer.

I Jobservice yder vi også rådgivning omkring ansættelser på særlige vilkår, dvs. virksomhedspraktik, løntilskudsjob, voksenlærlingeordningen, fleksjob, mentorordningen og ansættelse med løntilskud (tidl. skånejob). Vi rådgiver også om hvordan virksomheden kan fastholde medarbejdere med længerevarende sygdom, hyppig sygefravær af kortere varighed og med risiko for nedslidning.

Jobservice består af 3 teams:

  • Team Kontanthjælp
  • Team Virksomhedsservice og a-dagpenge
  • Team Fleksjob

Ring til en virksomhedskonsulent på tlf. 46 31 30 00 hvis du vil vide mere.

Jobservice er en del af Jobcenter Roskilde. Leder: Palle Olsen.

EAN nr. Jobservice 579 800 793 3944
EAN nr. A-dagpengeteam 579 800 793 4835
EAN nr. Læge- og tolkeregninger 579 800 793 6471