You are here

Social, Job og Sundhed

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Leder: Direktør Christian Harsløf

Direktørområdet Social, Job og Sundhed består af 3 områder; Social, Job og Sundhedssekretariat, Job og Integration samt Social og Sundhed.

Stabsfunktionerne, der løser opgaver for byrådet og kommunens administration, er byrådssekretariatet og økonomi og analyse. Disse afdelinger yder også rådgivning og løser en række driftsopgaver i forhold til kommunens øvrige direktørområder og institutioner. Roskilde Kommunes erhvervschef er tilknyttet byrådssekretariatet.