You are here

Velfærd

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Velfærd
Administration Velfærd
Tlf 46 31 30 00

Direktør: Helle Strandmark, konstitueret

Send en sikker post til Velfærd (borger.dk)

Velfærds overordnede opgave

Velfærd betjener Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I sager om tvangsanbringelse af børn betjener Velfærd Børn og Unge-udvalget.

Opgaver i Velfærd

Dagtilbud betjener dagplejen, vuggestuer, børnehaver, børnehuse samt Sundhedsplejen og Tandplejen.

Skole og Klub betjener folkeskolerSFO'er, klubberungdomsskole samt TCR (Tiendeklasse Center Roskilde).

Børn og Unge har ansvar for rådgivning og hjælp til børn, unge og familie med særlige vanskeligheder.

Sundhed og Omsorg består blandt andet af Myndighedsservice, Hjemmeplejen inde og Hjemmeplejen ude, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscentret.

Velfærdssekretariatet er en enhed med tværgående funktioner i Velfærd.

Ledelsen i Velfærd

Direktør Helle Strandmark, konstitueret. (Ansvarsområde: Det samlede direktørområde )
Sekretariatschef: Helle Strandmark (Ansvarsområde: Sekretariatet, Velfærd)
Dagtilbudschef: Helle Strandmark, konstitueret (Ansvarsområde: Dagtilbud)
Skolechef: Holger Bloch Olsen: (Ansvarsområde: Skole og Klub)
Børn- og Ungechef Margit Næsby. (Ansvarsområde: Børn og Unge)
Sundheds- og Omsorgschef Mette Olander. (Ansvarsområde: Sundhed og Omsorg)