You are here

Velfærd

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Velfærd
Område Velfærd
Tlf 46 31 30 00

Direktør: Yvonne Barnholdt

Send en sikker post til Velfærd (borger.dk)

Velfærds overordnede opgave

Velfærd betjener Skole- og Børneudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalg, samt Udvalget for Folkeskolereformen.

I sager om tvangsanbringelse af børn betjener Velfærd Børn og Unge-udvalget.

Opgaver i Velfærd

Dagtilbud betjener dagplejen, vuggestuer, børnehaver, børnehuse samt Sundhedsplejen og Tandplejen.

Skole og Klub betjener folkeskolerSFO'er, klubberungdomsskole samt TCR (Tiendeklasse Center Roskilde).

Børn og Unge har ansvar for rådgivning og hjælp til børn, unge og familie med særlige vanskeligheder.

Sundhed og Omsorg har ansvar for myndighed og drift på sundheds- og omsorgsområdet. Myndighedsservice visiterer til personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp, plejeboliger og træning. Hjemmepleje og Ældre udfører personlig hjælp og praktisk hjælp for ældre og handicappede. Hjælpemiddelafsnittet har forskellige former for hjælpemidler. Sundhedscentret har fokus på at tilbyde aktiviteter, der kan støtte borgeren i ønsket om at leve sundere, samt borgerrettet og patientrettet forebyggelse.

Sekretariatet er en enhed med tværgående funktioner i Velfærd. Sekretariatets arbejdsopgaver er blandt andet sekretærfunktioner, udvalgsbetjening for Skole- og Børneudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget, økonomi, planlægning af kapacitet, information, projekter, analyser og administrative opgaver.

Ledelsen i Velfærd

Direktør Yvonne Barnholdt. (Ansvarsområde: Det samlede direktørområde )
Sekretariatschef: Helle Strandmark (Ansvarsområde: Sekretariatet, Velfærd)
Dagtilbudschef: Kathrine Ersted Sørensen (Ansvarsområde: Dagtilbud)
Skolechef: Holger Bloch Olsen: (Ansvarsområde: Skole og Klub)
Børn- og Ungechef Margit Næsby. (Ansvarsområde: Børn og Unge)
Sundheds- og Omsorgschef Mette Olander. (Ansvarsområde: Sundhed og Omsorg)