You are here

Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Voksenservice er et afsnit i Social og Integration, som er en del af direktørområdet Beskæftigelse, Social og Økonomi.

Leder: Lene Damborg Ibsen.

Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 - 10.00 og torsdag fra kl. 10.00 - 11.00. Sikker mail

Voksenservice beskæftiger sig blandt andet med:

  • Ledsagerordning
  • Førtidspension
  • Ansat med løntilskud til førtidspensionister (skånejobs)
  • Personlige tillæg og helbredstillæg
  • Visitation og bevilling til botilbud og hjemmevejledning til sindslidende, udviklingshæmmede eller særligt udsatte voksne
  • Administration af sager om afgivelse af mellemkommunal refusion
  • Rådgivning og bevilling efter Serviceloven til voksne ikke pensionister
  • Husvildeboliger og boliganvisning

EAN nr. 579 800 793 6198