You are here

Ydelsescenter

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Område Beskæftigelse Social og Økonomi
Tlf 46 31 30 00
Ydelsescenter tager sig af de rent kommunale opgaver med at udbetale midlertidig forsørgelsesydelse i form af kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og enkeltydelser.

Centret varetager også udbetaling af tilskud og refusion til arbejdsgivere. Vi behandler anmodninger om tilskud og refusion der modtages fra Virk.dkNemRefusionBorger.dk og som alm. papirpost.  

Ydelsescenter yder råd og vejledning om offentlig forsørgelse til borgerne og udbetaling af refusion og tilskud til arbejdsgiverne. Vi henviser til relevante instanser i og udenfor kommunen.

Fjernsupport: Som en ekstra service kan Ydelsescenter guide arbejdsgiver gennem indberetning af medarbejders sygefravær i NemRefusion ved at sagsbehandleren overtager din pc. Ring til Ydelsescenter Team 4 på 46 31 30 00. Herfra vil du blive bedt om at gå til www.roskilde.dk/overtag for at komme videre i din indberetning.


Ydelsescenter er en del af Jobcentret. Leder: Anne Bærentsen.

Åbningstiden for Jobcenter Roskilde og Ydelsescenter er som følger:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00. 
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (i Jobcentret og Ydelsescenter er det fortsat muligt at aftale tid med sagsbehandlere til møder om torsdagen mellem 17.00 - 18.00).
Fredag kl. 10.00 - 13.00.

EAN nr. 579 800 793 6099