You are here

Ydelsescenter

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Beskæftigelse Social og Økonomi
Tlf 46 31 30 00

Ydelsescenter tager sig af de rent kommunale opgaver med at udbetale midlertidig forsørgelsesydelse i form af uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud m.m. og enkeltydelser. Centret udbetaler også tilskud og refusion til arbejdsgivere.  

Vil du vide mere om de enkelte ydelser kan du læse mere under Arbejde og ledighed.

Ydelsescenter giver råd og vejledning om offentlig forsørgelse til borgerne og udbetaling af refusion og tilskud til arbejdsgiverne. Vi henviser til relevante instanser i og udenfor kommunen. Vil du vide mere, så kontakt Ydelsescentret, som arbejder for, at alle får de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Fjernsupport: Som en ekstra service kan Ydelsescenter guide dig gennem selvbetjeningsløsninger, som vedrører Ydelsescentrets område ved at sagsbehandleren overtager din pc. Ring til Ydelsescenter på 46 31 30 00. Herfra vil du blive bedt om at gå til www.roskilde.dk/overtag for at komme videre i din indberetning.

Ydelsescenter er en del af Jobcenter Roskilde, der er en del af Arbejdsmarked. Leder: Anne Bærentsen.

Åbningstiden for Jobcentret og Ydelsescenter er som følger:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00. 
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (i Jobcentret og Ydelsescenter er det fortsat muligt at aftale tid med sagsbehandlere til møder om torsdagen mellem 17.00 - 18.00).
Fredag kl. 10.00 - 13.00.

EAN nr. 579 800 793 6099