You are here

Tilladelser

Når du skal holde et arrangement, er det vigtigt du har de formelle rammer for arrangementet på plads.

På denne side kan du få overblik over:

 • De mest almindelige former for tilladelser et arrangement kræver
 • Hvilke tilladelser I skal have fra politiet og brandvæsenet
 • Anbefalinger til hvor lang tid i forvejen du skal gå i gang med at indhente tilladelserne

Vi har valgt at beskrive de mest almindelige typer af tilladelser i guiden. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål til dit kommende arrangement på kommunalt område i guiden, så kontakt Veje og Grønne områder og få hjælp til dit spørgsmål.

Deadlines for tilladelser

Denne illustration er lavet før "Oplagte indendørs steder" kom på i Arrangørguiden. Vær opmærksom på når du lejer/booker det enkelte indendørs lokale, om der skal indhentes godkendelse af pladsfordelingsplan hos Roskilde Brandvæsen og i så fald hvordan.

Tilladelser til

 • Udendørsarrangement på torve, parker, Rabalderparken m.v. (inkl. motionsløb/cykelløb og udendørs musik)

  Skal du holde et udendørsarrangement på torve, parker, pladser m.v.. skal du altid indhente tilladelse fra Roskilde Kommune. Du skal undersøge om du også skal indhente tilladelse fra Midt- og Vestsjællands Politi. Start med at søge Roskilde Kommune, hvis du skal søge begge steder.

  Nedenfor læser du om hvilke krav der gælder for tilladelser fra:

  • Roskilde Kommune og
  • Midt- og Vestsjællands Politi

  Tilladelse fra Roskilde Kommune

  skal altid have en tilladelse fra Roskilde Kommune til at holde et arrangement på et kommunalt udendørs område, som eks. Stændertorvet, Hestetorvet, Rabalderparken og Folkeparken.

  Hvor lang tid i forvejen skal du søge?

  Regn med mindst 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Ved større arrangementer (fysiske omfang af arrangementet eller stort deltagerantal) skal du forvente en længere behandlingstid, og vi anbefaler, at I så tidlig som muligt kontakter Veje og Grønne områder. Det kan f.eks. være hvis arrangementet fylder hele Stændertorvet.

  Økonomi

  Det er gratis at holde et udendørsarrangement på et kommunalt område.

  Sådan gør du

  Send digital ansøgning om tilladelse til Roskilde Kommune. Gå til digital ansøgning (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 03.

  Tilladelser fra Midt- og Vestsjællands Politi

  Du skal have tilladelse fra politiet til nogle former for arrangementer. De mest typiske er:

  • Motionsløb
  • Cykelløb
  • Udendørs musik med videre.
  • Du skal anmelde en demonstration til politiet indenfor 24 timer.

  Sådan gør du

  • Cykelløb:

  Gå til www.politi.dk/Midtvestsjaelland/da/Borgerservice/blanketter/
  Udfyld blanket "Ansøgning om tilladelse til cykelløb" under "Færdsel".

  • Motionsløb, udendørs musik m.v..:

  Send en mail til Midt- og Vestsjællands Politi på mvsj@politi.dk. Skriv kort i mailen: Hvad I vil holde, hvor I vil holde arrangementet og hvornår.

  Hvornår skal du sende mailen?

  Regn med mindst 14 dage før arrangementet. Hvis arrangementet kræver ændringer i trafikken skal du forvente en længere behandlingstid. Læs mere under "Spærring af trafikken" nedenfor.

  Hvad er den videre proces?

  Midt- og Vestsjællands Politi vil kontakte dig efter du har sendt mailen med ansøgningen.

  Kontakt

  Midt- og Vestsjællands Politi, OPA Operativ Planlægning og Analyse. Se kontaktoplysninger og åbningstider.

  Godt at vide

  Midt- og Vestsjællands Politi vurderer om Præhospitalt Center skal orienteres. Det vil stå i tilladelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvis du skal orientere og hvordan du gør det.

  Læs mere om Færdselsloven og Ordenbekendtgørelsen.

 • Afspærring af veje og omlægning af trafik

  Udrykningskøretøjer skal kunne komme til overalt, og borgere skal så vidt muligt kunne færdes frit.

  Du skal have en tilladelse fra Roskilde Kommune til at afspærre veje eller omlægge trafikken.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i så god tid som muligt, meget gerne ca. 2 måneder før arrangementets afholdelse og op til ferieperioder meget gerne 3 måneder i forvejen.

  Der skal være tid til at få udarbejde en skilteplan, som Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende. Roskilde Kommune har kontakten til Midt- og Vestsjællands Politi herom.

  Godt at vide

  Du skal have et professionelt firma som er godkendt, til at opstille afspærringsmateriel og skilte. Du skal regne med, at der er udgifter hermed.

  Skal du bruge assistance til hjælp af trafikregulering under arrangementet eks. hjemmeværnsfolk, så er det Midt- og Vestsjællands Politi, der rekvirerer dem.

  Sådan gør du

  Udfyld digital ansøgning om tilladelse til Roskilde Kommune. Gå til digital ansøgning (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen. Du vil modtage tilladelsen fra Roskilde Kommune.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 03.
  Midt- og Vestsjællands Politi, OPA Operativ Planlægning og Analyse. Se kontaktoplysninger og åbningstider.

  OBS!
  Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse fra Roskilde Kommune, når du holder et udendørsarrangement på torve, parker, pladser m.v.. Og så skal du undersøge om du skal indhente tilladelse fra Midt- og Vestsjællands Politi også. Læs om dette i "Udendørsarrangementer på pladser, torve..." ovenfor.

 • Indendørsarrangementer på Musicon (haller) - pladsfordelingsplan

  Hvis du afholder et arrangement for mere end 150 personer skal du indrette den pågældende hal efter en godkendt pladsfordelingsplan.

  Inde på Musicons hjemmeside finder du en grundtegning, under den pågældende hal, du vil booke. Brug denne grundtegning som baggrund for den pladsfordelingsplan, du vil lave.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i så god tid som muligt. Regn med mindst 30 dages sagsbehandlingstid i alt, hvis du skal søge om godkendelse af din opstilling.

  Sådan gør du

  Send en mail til Musicon-sekretariatet på musicon@roskilde.dk, og de vil kontakte jer efterfølgende.

  Hvad er den videre proces?

  Den pladsfordelingsplan du har lavet, skal sendes til Brandvæsnet. Når planen er godkendt af Brandvæsnet, skal Musicon-sekretariatet efterfølgende havde den udleveret af dig.

  Godt at vide

  Arrangementer til over 150 personer, er omfattet af bestemmelserne i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker på Retsinformation.dk. Betingelserne i kap. 1-10 og 14 skal nøje efterleves.

  Kontakt

  Musicon-sekretariatet, mail: musicon@roskilde.dk Øvrige kontaktoplysninger finder du på siden Eventfaciliteter på Musicons hjemmeside.

 • Opstilling af midlertidige scener

  Du skal have en tilladelse, hvis du skal sætte en scene op midlertidigt (fx 1 dag eller i en uge).

  Hvornår skal du søge?

  Hvis du har vedlagt fyldestgørende oplysninger kan du få en samlet tilladelser i løbet af typisk 14 dage.

  Sådan gør du

  Send en mail til erhverv@roskilde.dk med følgende oplysninger:

  1. En tegning, der viser, hvor scenen skal stå.
  2. Hvad scenen skal bruges til (scenens anvendelse), f.eks. musik eller teater.
  3. Hvor lang tid scenen skal stå der.
  4. Vedlæg en beregning for stabilitet på dansk. Der er ofte en standardberegning for en scene.

  Hvis du tidligere har fået en tilladelse til samme scene og placering kan du henvise til den (sagsnummer) i stedet for at sende oplysningerne ovenfor.

  Godt at vide

  Der kan være knyttet vilkår til din tilladelse. F.eks. hvis scenen er godkendt til at være stabil ved en vindhastighed på 20 m/s, så kan du blive bedt om at beskrive, hvad du vil gøre, hvis det blæser mere end det.

  En midlertidig scene er ifølge Byggeloven ”en midlertidig konstruktion” som ifølge §2 og §16 kræver både en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Erhvervsafdelingen på erhverv@roskilde.dk eller på 46 31 35 35.

 • Opstilling af transportable telte og andre konstruktioner (f.eks. scener, tribune, tårne og lignende stående konstruktioner)

  Som arrangør skal du være opmærksom på om dit arrangement kræver byggetilladelse.

  Bygningsreglementet 31.12.2014 har en god oversigt, der viser hvornår transportable konstruktioner kræver byggetilladelse eller en certificering.

  I bygningsreglementet kan du læse om, hvilke krav, der gælder for følgende:

  • Transportable telte
  • Transportable konstruktioner:
   • Scener
   • Automobilscener
   • Tribuner
   • Portaler
   • Gangbroer
   • Tårne og lignende selvstående konstruktioner
   • Automobile storskærme, transportable mobilantenner m.v.

  Hent bygningsreglementet her.

  Hvornår kræves der en brandmæssig godkendelse af Brandvæsnet ved opsætning af forsamlingstelte?

  Regler for forsamlingstelte på over 50 m2 med højst 150 personer
  Ved opsætning af forsamlingstelte på over 50 m2, der anvendes af højst 150 personer, skal placering, indretning og benyttelse ske i overensstemmelse Reglerne i afsnit 1.2 og kapitel 2 og kræver ikke en brandmæssig godkendelse. Jf. bekendtgørelse 1382 af 15/12/2014 bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

  Regler for forsamlingstelte på over 50 m2 og med flere end 150 PERSONER
  Ved opsætning af forsamlingstelte på over 50 m2, til flere end 150 personer skal placering, indretning og benyttelse ske i overensstemmelse Reglerne i afsnit 1.2 og kapitel 3 og kræver en brandmæssig godkendelse af kommunalbestyrelsen (Østsjællands Beredskab) Jf. bekendtgørelse 1382 af 15/12/2014 bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

  Hent bekendtgørelse nr. 1382 her

 • Alkohol

  Hvis du skal sælge alkohol ved dit offentlige arrangement, kræver det en lejlighedstilladelse af Midt- og Vestsjællands Politi.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dage før.

  Godt at vide

  Du skal være 25 år for at få en lejlighedstilladelse.

  Sådan gør du

  Udfyld blanketten Lejlighedstilladelse på https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/

  Hvad er den videre proces?

  Du vil få svar fra Midt- og Vestsjællands Politi.

  Kontakt

  Midt- og Vestsjællands Politi, OPA Operativ Planlægning og Analyse. Se kontaktoplysninger og åbningstider.

 • Overnatning

  Godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune kan låne følgende skolers lokaler:

  • Baunehøjskolen, incl. og SFO og Tumlesalen 
  • Dåstrup Skole (38 personer kan overnatte)
  • 
  Gadstrup Skole (45 personer kan overnatte)
  • Gråbrødre Skole
  • Hedegårdenes Skole
  • Jyllinge Skole (ca 1000 personer kan overnatte for på ca. 35 klasselokaler)
  • Kildegårdens kælder og Kildegårdshallen
  • Klostermarksskolen incl. SFO (Pga. ombygning er der ingen plads til overnatning p.t.)
  • Margretheskolen
  • Sct. Jørgens Skole (85 kan overnatte i festsal, 40 i tumlesal, 38 i drengesal og 38 i pigesal.)
  • Tjørnegårdsskolen incl. SFO
  • Vindinge Skole
  • Vor Frue Skole
  • Østervangskolen, incl. indskolings afsnittet og SFO (50 kan overnatte)
  (Oversigt med antal overnattende udbygges løbende.)

  Vær opmærksom på

  Skolernes lokaler kan ikke lånes i skolernes ferier.
  Der er særlige vilkår gældende ved overnatning for mere end 150 personer. Der skal etableres ”fast vågen vagt”, der skal rundere i de områder, hvor der soves.

  Hvornår skal du søge?

  Søg så hurtigt som muligt, da skolen skal koordinere tilladelser med brandvæsnet. Minimum 14 dage før arrangementet.

  Sådan gør du

  Overnatning aftales med den pågældende skole. Se kontaktoplysninger på de enkelte skoler ovenfor. Skolen sørger for at indhente tilladelse fra Brandmyndighederne til at overnatte på skolen.

  Kontakt

  Se kontaktoplysninger på de enkelte skoler ovenfor.

  Hvis I skal bruge øvrige lokaler på skolen til arrangementet skal I booke via Roskilde Kommunes bookingsystem, http://www.interbook.roskilde.dk 
  Kontakt: Roskilde Kommune, Kultur og Idræt, tlf. 46 31 30 00.

 • Arrangement i statsejet skov

  Boserup Skov, Hyrdehøj Skov m.fl.

  Hvis du vil afholde et arrangement i en af de statsejede skove i Roskilde Kommune, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen.

  Sådan gør du

  Søg via dette link http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/

   

  Kontakt

  Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00.

 • Parkering på torve, pladser og parker samt kørsel med tunge køretøjer på grønne områder

  Der må ikke parkeres privatbiler, udstyrsbiler, mm. på torve, pladser og i parker uden særlig tilladelse.

  Almindelige torve, pladser, parkeringspladser og parker kan i nogle tilfælde reserveres til udstyrsbiler mm. efter aftale med Veje og Grønne områder.

  Kørsel med tunge køretøjer, må kun finde sted på grønne områder efter nærmere aftale med Veje og Grønne områder.

  Hvor lang tid i forvejen skal du søge?

  Regn med mindst 14 dages behandlingstid hos Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder.

  Ved større arrangementer (fysiske omfang af arrangementet eller stort deltagerantal) skal du forvente en længere behandlingstid, og vi anbefaler, at I så tidlig som muligt kontakter Veje og Grønne områder. Det kan f.eks. være hvis arrangementet fylder hele Stændertorvet.

  Sådan gør du

  Du oplyser behovet for parkering af biler, udstyrsbiler m.m. på torve, pladser og parker samt kørsel med tunge køretøjer på grønne områder i den digitale ansøgning til Roskilde Kommune. Gå til digital ansøgning (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 03.

  Læs mere om parkeringsforhold generelt i Roskilde Kommune.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

04.05.2018