You are here

Udbud

Her kan du få et overblik over de aktuelle udbud.

Kommunens aktuelle udbud er opdelt i følgende seks kategorier:

 • Entreprise- og håndværksydelser (murer, tømrer, VVS, el mv.)
 • IT-ydelser (IT-systemer, hardware, telefoner mv.)
 • Konsulentydelser, management, beskæftigelsesydelser og HR
 • Renovation, vejvedligeholdelse og grønne områder
 • Transportydelser
 • Andre varekøb

Hvis du gerne vil se, hvilke udbud kommunen har for øjeblikket, skal du vælge den kategori i menuen til højre, som du er interesseret i.

Udbud i Roskilde Kommune

 • Kan jeg abonnere på nye udbud?

  Hvis du ønsker at få besked, når kommunen har et nyt udbud, kan du tilmelde dig kommunens abonnement service, se knappen "abonnér" ovenfor. Det er muligt at vælge hvilke udbudsområder, der ønskes besked om. Alle indkøb som er over 500.000 kr. vil som hovedregel blive opslået på hjemmesiden.

 • Kan jeg få et overblik over udbuddene elektronisk?

  I kommunens udbudsværktøj kan du få et fuldt overblik over alle de e-udbud Roskilde Kommune har gennemført og hvilke der er aktive på nuværende tidspunkt.

 • Hvordan skal jeg sende faktura til kommunen?

  Offentlige myndigheder modtager kun elektroniske fakturaer. Alle leverandører til Roskilde Kommune skal derfor bruge elektronisk fakturering.

  Hvis jeres eget fakturasystem ikke håndterer EAN-numre, kan du sende en faktura eller kreditnota via NemHandel Fakturablanket.

 • Generelle regler for indkøb i kommunen

  Roskilde Kommune er som offentlig myndighed underlagt en række forskellige udbudsregler, når kommunen foretager sine indkøb. Reglerne findes primært i udbudsdirektivet og tilbudsloven.

  Formålet med reglerne er at skabe konkurrence om de offentlige indkøb, sådan at offentlige midler bliver anvendt bedst muligt. For at sikre, at konkurrencen sker på en fair og ordentlig måde, stiller udbudsreglerne bl.a. krav om, at grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet samt ikke-diskrimination bliver overholdt.

  Det følger af udbudsreglerne, at kommunen er forpligtet til at udbyde varer og tjenesteydelser efter udbudsdirektivets regler (EU-udbud), hvis den samlede kontraktværdi overstiger en tærskelværdi på kr. 1.543.909 i kontraktperioden. Er kontraktværdien mindre, men overstiger en tærskelværdi på kr. 500.000, er kommunen forpligtet til at følge tilbudslovens regler (nationalt udbud).

  Det gælder for alle indkøb, uanset størrelse, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik, der er vedtaget af byrådet, skal overholdes.

  Kommunens indkøbs- og udbudspolitik kan hentes her

  Tilbudsloven kan hentes her

  Udbudsdirektivet kan hentes her

 • Annoncering og offentliggørelse af udbud

  Kommunen er forpligtet til at annoncere indkøb af vare og tjenesteydelser efter tilbudsloven på den centrale udbudsplatform udbud.dk samt at offentliggøre indkøb efter udbudsdirektivet i EU-tidende.

  Derudover vil alle udbuddene tillige være opslået her på kommunens hjemmeside.
   

 • Information om sociale og etiske hensyn i kommunens indkøb

  Byrådet i Roskilde Kommune har besluttet, at alle leverandører og eventuelle underleverandører skal overholde en række forskellige sociale og etiske hensyn, når kommunen handler med dem. Det er bl.a. overholdelse af menneskerettigheder og andre internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark. Se kommunens indkøbs- og udbudspolitik for nærmere information.

  Ved indkøb af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver skal leverandører og eventuelt underleverandører desuden overholde en arbejdsklausul, der sikrer gode løn og ansættelsesvilkår for arbejdstagerne. Desuden skal indkøb af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver overholde en social klausul fx om ansættelse af lærlinge, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder indkøbet egnet til det.

  Den seneste version af kommunens sociale og etiske kontraktbestemmelser kan ses her.

 • Udbud af delaftaler om levering af ortopædisk fodtøj

  Vordingborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af delaftaler om levering af ortopædisk fodtøj til visiterede borgere – udbud nr. 154905 – heriblandt Roskilde Kommune.

  Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i det internetbaserede eSourcing system CTM (EU-Supply) www.eu-supply.com/Roskilde.asp 

  Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Roskilde Kommunes udbud, også de fremtidige.

  Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind, og se udbudsmaterialet på udbud nr. 154905, herunder samtlige spørgsmål/krav, din virksomhed skal svare på samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

  DELTAGELSE:

  Følg nedenstående vejledning, når din virksomhed skal deltage i et udbud:

  1.Log ind i systemet klik på acceptér. Vær opmærksom på, at når du trykker på acceptér, forpligter du dig ikke til at fremsende tilbud, men har blot accepteret, at du har fået adgang til det foreliggende materiale.

  2.Ved at acceptere får du adgang til det relevante materiale. Du kan nu besvare de fremsatte spørgsmål og tilbudslister samt vedhæfte de dokumenter, som angives i udbuddet.

  ANDRE OPLYSNINGER:

  Der kan ikke rekvireres supplerende eller uddybende materiale, herunder udbudsmateriale. Al korrespondance samt spørgsmål til selve udbuddet mellem potentiel leverandør og udbyder foregår via EU-Supply. Svar på spørgsmål i forbindelse med tilbudsgivning offentliggøres i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

  Bemærk venligst, at både udbyder og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

  Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til (mailto:support@eu-supply.com)

Kontakt

Steen Elhede
Rådhusbuen 1 - lokale 2-125 - ny bygning 2. sal
4000 Roskilde
Afdeling Økonomi og Ejendomme
Administration Vicekommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 40

Senest opdateret

04.05.2017