You are here

Udbud af erhvervsareal ved Store Hede

  • Erhvervsarealer i Store Hede

    Erhvervsarealer i Store Hede til salg. Copyright for baggrundskort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Roskilde Kommune udbyder store erhvervsgrunde i et eksisterende erhvervsområde. Erhvervsområdet Store Hede ligger tæt ved motorvej med gode forbindelse til København og hele Sjælland.

Arealet kan anvendes til tungere industri og produktionsvirksomheder, engros- og lagervirksomhed. 

Område B som ligger nærmest motorvejen udbydes til en pris på 450 kr. pr. m2. Området er på 15.000 m2. 

Område A udbydes til en pris 325 kr. pr. m2. Området er på 145.000 m2. 

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtigt til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

Tilbud skal sendes til erhverv@roskilde.dk
For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

PDF icon Se kort over områderne her.

Senest opdateret

06.04.2017