You are here

Ud i naturen

Få inspiration til vandreture, cykelture og andre udflugter i naturen.

Brug også Friluftsguiden, hvor du via et kort kan få overblik over friluftsmuligheder og friluftsaktiviteter i Roskilde Kommune og i resten af Region Sjælland.

Ud i naturen

Forårsflora i Boserup Skov

Boserup Skov

Forårsfloraen er i fuld blomst i Boserup Skov i den sidste del af april, og bøgen er ved at springe ud. Boserup Skov er et af de mest besøgte naturområder ved Roskilde. Her er der både plads til friluftsliv, naturoplevelser og familiehygge.

Udsigt over Himmelsøen

Himmelsøen rundt

Darup grusgrav har fået navnet Himmelsøen, og er på vej til at blive et nyt udflugtsmål tæt på Roskilde.

Kildemosesporet

Kildemosesporet

Kildemosesporet binder eksisterende stisystemer sammen mellem landsbyerne Ågerup, Gundsølille, Hvedstrup og Herringløse.

Naturperler

Naturperler

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Roskilde Kommune udpeget en række udflugtsmål, som vi anbefaler voksne og børn, der søger oplevelser i naturen.

Billede fra Salvadparken

Fjordstien

Fjordstien er en cykel- og vandresti rundt om Roskilde Fjord og Isefjord. Ruten er i alt på ca. 275 km, hvor der på nogle strækninger er separat vandrespor.

Hedeland

Hedeland

Hedeland er et stort natur- og friluftsområde med masser af aktivitetsmuligheder, blandt andet stier til vandring og cykling, naturlegeplads og minijernbane.

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø er et fuglereservat. Fugleværnsfonden har etableret en 800 meter lang trampesti langs den sydlige bred.

hedebostien

Hedebostien

Hedebostien tilbyder borgere i Hovedstadsområdet en grøn, rekreativ forbindelse på den korteste strækning, der forbinder Roskilde Fjord og Køge Bugt.

Skjoldungestierne

Skjoldungestierne

Skjoldungestierne er vandreruter, der alle går gennem Gl. Lejre. Ifølge sagnene var Lejre hjemsted for den mægtige kongeslægt Skjoldungerne.

Gudernes stræde

Gudernes Stræde

Gudernes stræde er en ca. 64 km lang vandrerute fra Køge Bugt til Vellerup Vig.

Ramsømagle sø

Ramsødalen

Tag på en ca. 6 km lang afmærket vandrerute gennem Ramsødalen, der er et fredet område og EU-fuglebeskyttelsesområde.

Munkevejen

Munkevejen

Munkevejen er en cykelrute, der formidler historien om kristendommens indførelse i landene omkring Østersøen og betydningen for vores kultur.

Orienteringsruter

Orienteringsruter

Find vej i Danmark er et landsdækkende projekt, hvor der er opsat poster mere end 100 steder i landet.

Sundhedsspor

Sundhedsspor

Test din kondition på et sundhedsspor, som er en opmålt motionssti på 1-2,5 km.

fiskeguide

Fiskeguiden

I Roskildes Fiskeguide er der udpeget 16 spændende fiskepladser i kommunen.

Senest opdateret

20.02.2018