You are here

Gratis økonomisk rådgivning

 • Lone ØK rådgiver

  Lone Andersen er økonomisk rådgiver og kan hjælpe dig med at få bedre styr på økonomien, hvis du som ledig har svært ved at få det til at hænge sammen.

Har du stor gæld eller svært ved at overskue det med pengene? Få gratis hjælp af kommunens uvildige økonomiske rådgiver.

Roskilde Jobcenter tilbyder rådgivning til borgere med økonomiske problemer. Det vil typisk være relevant for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller dagpenge.

Målet er at sikre den enkelte et højere rådighedsbeløb, så de bedre kan få det til at hænge sammen hver måned.

Kommunens økonomiske rådgiver, Lone Andersen, er uddannet finansiel rådgiver og har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor. Hun kender alt til rudekuverter, gæld, SKAT, kreditorer, e-boks, betalingsservice og netbank.

Bestil tid

Hvis du er tilknyttet Roskilde jobcenter, kan du kontakte økonomisk rådgiver Lone Andersen på mobil 21 66 92 32 eller på mail loneandersen@roskilde.dk. Rådgivningen er gratis.

Hvis du ikke har en sagsbehandler, kan du søge økonomisk rådgivning udenfor kommunen. Forbrugerrådet TÆNK tilbyder også gratis, uvildig rådgivning.

Gode apps & links

Spørgsmål/svar om økonomi og gæld

 • Kan man stoppe betalingen på sin gæld?

  JA – Men du må ikke bare stoppe med at betale. Du skal orientere kreditorerne først og sende dem et budget, så de kan se, din økonomiske situation. Desuden skal betalingspausen ske - med henblik på at finde en betalingsløsning, når økonomien tillader det.

  Hovedreglen er, at FØR, der betales af på gæld, skal der altid først være penge til mad, børn og husleje samt nødvendige udgifter som f.eks. el og indboforsikring. I Retsplejeloven taler man om, at der skal være penge til opretholdelsen af et beskedent hjem (Jf. det såkaldte ”trangsbeneficium” i retsplejelovens § 509, stk. 1).

 • Bliver man så ”fredet” af kreditorerne?

  NEJ – langt de fleste kreditorer vil fortsætte det, der kaldes inkassoprocessen, d.v.s. at man som skyldner fortsat vil modtage skriftlige og telefoniske henvendelser med henblik på at starte en ny aftale om betaling af gælden.

  Derimod kan man som oftest undgå at skulle i fogedretten, når man har sendt dokumentation for sin økonomiske status og dermed manglende mulighed for at betale på gælden.

 • Hvor lang tid kan man vente med at betale på gælden?

  For mange skyldnere kan det vare flere år før, de kan genoptage betalingen på gælden, fordi det ofte afhænger af, at indkomsten ændrer sig til en lønindkomst.

 • Bliver gælden til sidst forældet, så man slipper?

  JA og NEJ - kreditorerne holder skarpt øje med, at gælden netop ikke når at blive forældet.

  Afbrydelse af forældelsen sker oftest ved, at kreditor sender en såkaldt skylderklæring til underskrift eller indkalder dig til møde i fogedretten.

 • Kan de tage penge fra min konto?

  NEJ - private kreditorer kan ikke tage penge fra din konto og foretage såkaldt ”lønindehold”, ligesom det offentlige kan.

  I fogedretten vil private kreditorer heller ikke kunne tage udlæg i de penge, du har stående på din bankkonto, når du kan bevise, at pengene skal bruges til mad, husleje etc.

 • Forskudsopgørelsen kan redde din økonomi

  Til jul er noget af det vigtigste, du kan gøre (udover at spise julemad og åbne gaver) at tjekke din forskudsopgørelse.

  Tallene i opgørelsen baserer sig nemlig på gamle tal, og hvis du i mellemtiden er blevet arbejdsløs, så har vi balladen. Fx baserer forskudsopgørelsen for 2019 sig på tal fra 2017.

  Når du er i job, får du et beskæftigelsesfradrag, og det er du ikke berettiget til, når du ikke har et arbejde. Men SKAT ved ikke, du ikke har noget job, og derfor står fradraget stadig på forskudsopgørelsen. Hvis du ikke retter det, kommer du til at skulle betale penge tilbage i skat.

  Kort fortalt:

 • Jeg har ingen sagsbehandler, hvordan får jeg hjælp?

  Borgere i Roskilde kommune kan henvende sig i den åbne rådgivning GRO, der er et gratis, kommunalt tilbud til byens borgere. Læs mere om GRO.

  Du kan også får gratis rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk, der har rådgivningscentre flere steder i landet. Adresser og åbningstider ses på Tænk’s hjemmeside.

  Læs mere på TÆNKS's hjemmeside om gæld.

Senest opdateret

28.01.2020