You are here

Kom godt fra start med affaldssortering

Er du ny i Roskilde Kommune? Er du flyttet fra lejlighed til hus eller omvendt? Så skal du være opmærksom på, at affaldssorteringen kan være anderledes, end du er vant til.

I Roskilde Kommune sorterer vi selvfølgelig affald til genanvendelse. Hjemme hos dig selv skal du sortere:

 • Madaffald
 • Glas
 • Metal
 • Papir og karton
 • Restaffald
 • Batterier (i en frysepose på låget af beholderen til papir/karton)
 • Småt elektronik (i en frysepose på låget af beholderen til papir/karton)

Inden 2023 får du flere sorteringsmuligheder derhjemme:

 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner 
 • Pap
 • Tekstil
 • Farligt affald (fx spraydåser, kemikalier og malingrester)

Du kan læse mere om, hvordan du sorterer dit affald i Roskilde Kommune.

Bor du til leje?

Hvis du bor i lejlighed i fx en boligforening, skal du dele affaldsbeholdere med dine naboer.

Det kalder vi en fælles affaldsløsning, som du kan læse mere om her.

Bor du i dit eget hus?

Hvis du bor i dit eget hus, har du dine egne beholdere til affald, som du låner af kommunen. 

Så har du nemlig egen affaldsløsning, som du kan læse mere om her.

Alt det andet affald

Farligt affald

Du skal aflevere farligt affald som fx kemikalier, tomme spraydåser og malingrester på genbrugspladsen. Du kan også aflevere nogle typer farligt affald som fx medicinrester og make-up i udvalgte butikker.

Læs mere om farligt affald

Find den nærmeste genbrugsplads

Batterier og småt elektronik

Du kan aflevere batterier og småt elektronik som fx legetøj, mobiltelefoner og opladere på genbrugspladsen.

Bor du i eget hus, kan du aflevere batterier og småt elektronik i hver sin klare pose oven på låget af din beholder til papir og karton. 

Bor du i lejlighed, kan du bruge den batteriboks, der er stillet til rådighed, hvor du afleverer alt det andet affald.

Storskrald

Du kan også tilmelde dig vores storskraldsordning. Så henter vi fx dit haveaffald og de ting, der er for store til at være i din affaldsbeholder. Er du flyttet i lejlighed, kan du spørge den affaldsansvarlige, om der findes en løsning, hvor du bor.

Læs mere om storskrald og tilmelding

Vil du vide mere?

På Facebook-siden "Skidt er godt" kan du løbende få tips til din affaldssortering, informationer om drift og læse om ændringer i affaldsordningen. Her har du også mulighed for at dele viden og spørgsmål om affald, genbrug og sortering med Affald og Genbrug og andre borgere i Roskilde Kommune.

Besøg Affald og Genbrug på Facebook

 

Senest opdateret

15.12.2020