You are here

Sådan sikrer du en korrekt adgangsvej til din affaldsbeholder

Skraldemanden tømmer i gennemsnit 250 beholdere med affald hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?

Du har som grundejer ansvaret for, at adgangsforholdene lever op til de bestemmelser, der er beskrevet som en funktionsduelig ordning i Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune. Det betyder, at vi har opstillet en række krav, du skal opfylde for at få hentet dit affald.

Kravene skal både sikre skraldemanden ordenlige arbejdsforhold, og at du får hentet dit affald som planlagt. Adgangsforholdene tæller blandt andet afstand til beholderen, belysning og belægning på vejen hen til din beholder. 

10 krav til adgangsvejen:

 • Affaldsbeholderne skal stå med min. 10 cm i mellem dem, og håndtaget skal vende ud mod skraldemanden.

 • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde og hen til dine affaldsbeholdere.

 • Der skal være en frihøjde på minimum 2,2 meter. Det gælder fx under carporte og træer. 

 • Der skal være en passage til affaldsbeholderne, der er mindst 1 meter bred. Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal passagen være minimum 2 meter bred. Så undgår skraldemanden at komme for tæt på bilerne.

 • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.

 • Underlaget skal være jævnt og fast. Fx af fliser eller asfalt. Brosten og grus er ikke et fast underlag. 

 • Skal skraldemanden passere en låge eller en dør, skal den kunne stå åben af sig selv og være min. 120 cm bred.

 • Adgangsvejen skal være oplyst, når skraldemanden henter dit affald. Der skal være nok lys til, han kan se, hvad han laver.

 • Der skal være fri adgang hele vejen. Derfor må cykler, haveredskaber, barnevogne og andre ting ikke blokere for skraldemanden.

 • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is. Husk også at gruse den glatte vej - både adgangsvejen og på dit fortov.

Har du ikke mulighed for at overholde kravene i regulativet, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel inden kl. 05.00 på dagen, hvor dit affald bliver hentet.

Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi gerne med råd og vejledning. Send en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk - så finder vi sammen en løsning.

Hvad gør jeg, når sneen falder?

Når sneen falder og frosten tager fat, skal du være ekstra opmærksom på adgangsvejen fra kørebanen og helt hen til dine affaldsbeholdere. Det er et krav, at du rydder for sne og gruser den glatte vej - både på adgangsvejen og på fortovet.

Vær opmærksom på dynger af sne, der spærrer på vejen. Husk også at tænde lys i de mørke timer. Så kan skraldemanden komme sikkert frem og tilbage, når han henter dit affald. 

Det kan dog være svært at forudsige, hvornår sneen falder. Både for dig og for skraldemanden. Som udgangspunkt er det dit ansvar at sikre adgangsvejen - også selvom du ikke er hjemme, når det sner. Og til trods for du har ryddet sne, gruset glatte veje og tændt lys til den store guldmedalje, kan snevejret alligevel give forsinkelser - selvom skraldemanden gør, hvad han kan for at hente dit affald.

Hvordan skal mine beholdere stå?

Det er vigtigt, at dine affaldsbeholdere står rigtigt, så skraldemanden nemt kan hente dit affald.

 • Beholderne skal stå med håndtaget og hjulene ud mod skraldemanden, når han henter dit affald. Derfor er beholderne monteret med et dobbelt låg, så du nemt kan komme af med affaldet, når beholderne vender den "rigtige" vej for skraldemanden.
 • Afstanden mellem beholderne skal være mindst 10 cm.

Skraldemanden sætter altid din affaldsbeholder tilbage, hvor den stod.

Bor du på en koteletgrund?

Koteletgrunde har ofte en længere og smallere adgangsvej (med lidt god vilje ligner det en kotelet set oppefra) end almindelige villagrunde. Det giver i nogle tilfælde særlige udfordringer for vores renovatør, når skraldemanden skal hente affaldet. Derfor skal du være særligt opmærksom på adgangskravene til din adgangsvej, så du får hentet dit affald som planlagt.

Senest opdateret

29.10.2020