You are here

Nyt forsøg: Flere muligheder for at aflevere mere affald derhjemme

 • den nye forsøgsbeholder

  Den nye forsøgsbeholder. Volumen er 370 liter. Beholderen ved siden af er på 240 liter.

Den 15. september 2020 starter Roskilde Kommune et nyt forsøg med at sortere og indsamle mere affald til genanvendelse.

203 familier i Gundsømagle får de næste 6 måneder mulighed for at sortere og aflevere mere affald til genanvendelse. Hver familie modtager nemlig en ny beholder til affald, der under forsøget erstatter den nuværende beholder til papir og karton.

Den nye forsøgsbeholder giver mulighed for at aflevere:

 • Plast fra fx ketchupflasker, kødbakker og legetøj
 • Mad- og drikkekartoner fra fx mælk, juice og yoghurt
 • Pap, papir og karton må nu blandes sammen
 • Tekstiler fra fx hullede bukser og gamle lagner

Under forsøget afprøver vi både udstyr, kommunikation og logistik. Foruden den nye forsøgsbeholder får hver familie også en startpakke med bl.a. en ny sorteringsvejledning. Og så spørger vi selvfølgelig deltagere løbende, hvad der fungerer godt, og hvad vi skal ændre.

For det skal være endnu nemmere at aflevere mere affald til genanvendelse i #AlleTidersRoskilde.

Baggrund for forsøget

Folketinget vedtog henover sommeren, at vi i Danmark skal sortere mere genanvendeligt affald. Helt præcist 10 typer affald.

Oprindeligt skulle vores forsøg undersøge, hvordan vi kunne indsamle borgernes plast fra husholdningen. 

Nu er forsøget tilpasset, så vi sammen med forsøgsfamilierne også kan undersøge, hvordan vi kommer bedst muligt i mål med de resterende typer affald, som regeringen ligger op til.

Hvem er forsøgsdeltagerne?

Roskilde Kommune har udvalgt én samlet grundejerforening i Gundsømagle til forsøget. Her er der er en god sammensætning af familier med både børn og voksne. 

9 ud af 10 typer affald

I Roskilde Kommune er vi allerede rigtig godt med. Alle borgere har mulighed for at aflevere fem typer affald derhjemme:

 • Glas
 • Metal
 • Papir og karton
 • Madaffald
 • Restaffald

Med forsøgsbeholderen udvider vi afleveringsmulighederne til i alt 9 typer:

 • Pap 
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Tekstiler

Farligt affald

Den sidste type affald, som er en del af de 10, er "farligt affald". Det er fx batterier, maling, sprøjtegifte, spraydåser og kemikalier.

Batterierne kan du i dag aflevere sammen med småt elektronik i en klar pose på låget af din affaldsbeholder til  papir og karton – eller i batteriboksen, hvis du bor i lejlighed. Men resten af det farlige affald skal du aflevere på genbrugspladsen eller i udvalgte butikker. 

Affald og Genbrug arbejder på for at finde en god og holdbar løsning, så det fremover bliver nemmere at aflevere denne type affald.

Hvornår kan jeg sortere alt det nye?

Regeringens målsætning er, at der fra den 1. juli 2021 skal være ens sorteringsregler for alle landets kommuner. Det er en meget ambitiøs målsætning, som Roskilde Kommune selvfølgelig bakker op om.

For langt de fleste kommuner, er det dog ikke realistisk at nå det – det gælder også for Roskilde Kommune. Både hvad angår økonomi, planlægning og praktik. 

Forsøget giver os et solidt forspring og gør os klogere på, hvordan vi sammen kommer bedst fra start, når de nye affaldstyper bliver en fast del af Roskilde Kommunes affaldsordning.

Forsøget slutter til februar 2021. I marts skal politikerne diskutere erfaringerne og efter al forventning vedtage de nye affalds løsninger for hele kommunen. 

 

Senest opdateret

14.09.2020