You are here

Gebyret til affaldsordningen stiger i 2020

Prisen for at hente og behandle dit affald stiger i år mere end normalt.

Roskilde Kommunes affaldsordning har siden udrulningen af den nye affaldsordning givet et underskud på ca. 7 mio. kroner på det samlede område for affald. Underskuddet skal hentes ind i 2020, hvilket betyder, at gebyrerne samlet set stiger.

Hvad betyder det for mig?

Overordnet set vil det samlede gebyr for en familiebolig med egne affaldsbeholdere stige knap 450 kr. om året. Borgere, der bor i lejlighed, vil opleve en noget mindre stigning – afhængigt af antal husstande, der deler affaldsbeholdere. Prisen dækker renovation, efterbehandling af affaldet, genanvendelse og administration. Derudover kan du frit benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

Priseksempel for enfamiliebolig med en standardløsning

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning
  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning
  • 140 liter beholder til papir og karton med 6 ugers tømning

I 2020 betaler du 3.449.00 kr. inkl. moms for ovenstående løsning.

Gebyret er fordelt, så du i 2020 betaler

  • et fast, årligt grundgebyr på 1.562,00 kr. (prisen er den samme uanset, hvilken løsning du har)
  • et fast, årligt genanvendelsesgebyr på 135,00 kr. (dækker glas, metal, papir og karton)
  • et variabelt, årligt gebyr for rest- og madaffald på 1.752,00 kr. (240 liter beholder med tømning hver anden uge)

I 2019 betalte du 3.011,23 kr. inkl. moms for den samme løsning fordelt på

  • et fast, årligt grundgebyr på 1.514,00 kr. 
  • et fast, årligt genanvendelsesgebyr på 329,00 kr.
  • et variabelt, årligt gebyr for rest- og madaffald på 1.168,23 kr. 

Stigningen fra 2019 til 2020 er altså i alt 437,77 kr. inkl. moms for en standardløsning – en stigning på knap 15 procent.

Hvad skal jeg betale, hvis jeg har en anden løsning end vist?

Din pris varierer alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Herunder kan du finde de gældende priser for netop din løsning. 

Har du dine egne affaldsbeholdere, kan du finde priserne her.

Deler du affaldsbeholdere med dine naboer, kan du finde priserne her.

Et budget i balance

De endelige omkostninger er svære at forudsige helt præcist, når vi, som i Roskilde Kommune, har udrullet en ny affaldsordning og etableret nye måder at sortere, håndtere og genanvende affald på.

Normalt vil et underskud blive tilbagebetalt over flere år. Roskilde Kommune har valgt, at gebyrerne skal stige inden for en kortere periode. Det betyder, at vi fremover får et budget i balance og på den måde får et bedre udgangspunkt, når vi efter al forventning begynder at indsamle plast fra i 2021. 

Kontakt

Affald og Genbrug - Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.02.2020