You are here

Drift af aftenskoler

På denne side får du information om, hvordan du administrerer din aftenskole

Oversigt over afleveringsfrister på aftenskoleområdet i Roskilde Kommune:

1. febSend lister med udenbys deltagere for 2. halvår (01.7-31.12)
1. april Afregn 10% puljen, undervisningstilskud (inkl. eventuelle fleksible tilrettelæggelsesformer) + revisorgodkendt årsregnskab
15. juli Tilskud til særlige grupper (pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere) for 1. halvår (01.01-30.6)
15. augLister med udenbys deltagere som aftenskolen har undervist i 1. halvår - (01.01-30.6)
1. sepAnsøg om undervisningstilskud for kommende kalenderår
1. oktoberIndsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest
NovemberFolkeoplysningsudvalget behandler det kommende kalenderårs undervisningstilskud
15. decTilskud til særlige grupper (pensionister, arbejdsledige og efterlønnere) for 2. halvår (01.7-31.12)
DecemberModtager mail vedrørende kommende års undervisningstilskud

Læs mere om

 • Børneattest-erklæring

  Alle aftenskoler i Roskilde Kommune, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester til Roskilde Kommune en gang om året.

  Frist for at indsende er den 1. oktober.

  Læs mere om hvordan I udfylder erklæringen.

 • Fleksible tilrettelæggelsesformer

  Aftenskoler kan afholde aktiviteter indenfor andre emner end de der hovedsagligt er samfundsrelaterede.

  Det betyder, at der vil kunne tilrettelægges fjernundervisning (fleksibel læring) indenfor f.eks. grundlæggende fag som sprog og IT. Læs mere om fleksibel læring.

 • Indberetning af tilskud til særlige grupper

  Aftenskoler skal søge om tilskud på vegne af deltagere, som er pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

  Hvor meget gives i tilskud?

  • Pensionister modtager 7 kr. i refusion pr. undervisningstime.
  • Efterlønsmodtagere og arbejdsledige modtager 5 kr. pr. undervisningstime.
  • Der gives dobbelt takst til instrumental undervisning.
  • Der gives 22 kr. pr. foredrag.

  Tilskudssatserne kan reguleres ved politisk beslutning i tilskudsåret, hvis det viser sig nødvendigt for at overholde det afsatte budget.

  Sådan søger I om tilskud

  Udfyld ansøgningsskema for perioderne og vedhæft en deltagerliste, som indeholder navn, fødselsdato og bopælskommune på borgere, der er tilknyttet de indberettede hold:

  • Perioden 1. januar - 30. juni.
  • Perioden 1. juli - 31. december.

  Gå til ansøgningsskema.

  Hvornår skal aftenskolen søge?

  Ansøgningsfristen er:

  • 15. juli for kurser påbegyndt i 1. halvår
  • 15. december for kurser påbegyndt i 2. halvår.
 • Lokaler

  Roskilde Kommune stiller kommunale faciliteter gratis til rådighed til kommunens godkendte aftenskoler.

  Aftenskoler kan benytte lokaler på Gråbrødre Skole eller låne via Roskilde Kommunes lokalebooking. Læs mere om lokaler her.

 • Opret en aftenskole

  For at kunne drive en aftenskole, der tilbyder voksenundervisning, skal aftenskolen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. En godkendt aftenskole kan søge om tilskud til bl.a. aflønning af lærere. 

  Krav til godkendelse af aftenskole

  For at blive godkendt skal aftenskolen:

  • Have en vedtægt, hvoraf formålet fremgår.
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter loven.
  • Være repræsenteret af en eller flere ledere.
  • Afsætte 10% af beløbsrammen til debatskabende aktiviteter.
  • Have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt af medlemmerne eller de medlemsorganisationer der står bag.
  • Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen.
  • Være åben for alle.
  • Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
  • Være almennyttig og kontinuerlig.

  Sådan søger I om godkendelse

  Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft aftenskolens vedtægter.
  Gå til ansøgningsskema. Send ansøgningsskema og vedtægter til kulturogidraet@roskilde.dk.

  Procedure for godkendelse af aftenskoler

  Forvaltningen behandler ansøgningen og I bliver kontaktet snarest muligt herefter.

  Godkendelsen sker på ubestemt tid. Den kan trækkes tilbage af Folkeoplysningsudvalget, hvis aftenskolen ikke længere skønnes at opfylde forudsætningerne for opfyldelsen og/eller overtræder gældende regler.

 • Udenbys deltagere

  Kultur og Idræt opkræver betaling fra andre kommuner, hvis borgere deltager i voksenundervisning eller studiekredse afholdt af godkendte aftenskoler i Roskilde Kommune.

  Sådan oplyser I om udenbys deltagere

  Aftenskoler skal registrere borgere fra andre kommuner særskilt og indsende følgende oplysninger:

  • CPR-nummer

  • Navn

  • Adresse

  • Fag

  • Holdnummer

  • Timetal

  • Undervisningens start og slutdato

  Frist for indsendelse af oplysninger

  Aftenskolerne skal sendes til Roskilde Kommune 2 gange årligt:

  • Oplysninger for 1. halvår mailes senest den 15. august i indeværende år.
  • Oplysninger for 2. halvår mailes senest 1. februar året efter.

  Send til Kultur og Idræt på sikkerpost_kultur@roskilde.dk

  Vær opmærksom på

  Hvis en deltager fra en anden kommune ikke vil udlevere de 4 sidste cifre i cpr. nummeret, kan aftenskolen nægte at optage pågældende på et hold, i henhold til Folkeoplysningsloven. Hvis deltageren alligevel optages på et hold, kan denne ikke medregnes i det deltagertimetal der udløser tilskud.

 • Undervisningstilskud og 10 % puljen til debatskabende aktiviteter

  En godkendt aftenskole kan søge om undervisningstilskud til aflønning af lærere og ledere.

  Aftenskolen skal afsætte 10% af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter. Aktiviteterne skal opfylde folkeoplysningslovens overordnede formål, samt formålet med den folkeoplysende voksenundervisning.

  Læs mere om hvordan I ansøger og afregner undervisningstilskud inkl. 10 % puljen.

Fakta

Roskilde Kommune bidrager til at skabe rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag.

Kommunen støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i de lokale tilskudsregler. Støtten gives til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af tilskud samt anvisning af offentlige lokaler. Kommercielle aktiviteter og virksomhed, der drives under anden lovgivning, er ikke tilskudsberettiget.

Folkeoplysningsudvalgets opgave er at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.10.2020