You are here

Ansøgning om kystbeskyttelse i Roskilde Kommune

Hvis du vil etablere eller ændre kystbeskyttelse, skal du indhente tilladelse fra Roskilde Kommune først.

Hvis du er bosat i Roskilde Kommune, skal du søge Roskilde Kommune om tilladelse, før du går i gang med etablering eller ændring af kystbeskyttelse. Du må gerne vedligeholde en lovlig anlagt kystbeskyttelse uden tilladelse fra kommunen. 

Du søger om kystbeskyttelse ved at udfylde ansøgningsskemaet og indsende det digitalt til Miljø i Roskilde Kommune.  

Personoplysninger

Roskilde Kommune beder om dine oplysninger, for at kunne behandle og vurdere din ansøgning. Når du udfylder og indsender ansøgningsskemaet til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Roskilde Kommune opbevarer dine oplysninger i vores journalsystem, så længe de er relevante for behandlingen af din sag og de efter lovgivningen skal opbevares i kommunen. Læs hele oplysningspligten her

 

Orientering om aktuelle ansøgninger

 • Ansøgning om tilladelse til at forhøje eksisterende kystbeskyttelse - 9. marts 2019

  Ansøgning om ændring af eksisterende kystbeskyttelse

  Roskilde Kommunes har modtaget en ansøgning om tilladelse til at forhøje den eksisterende kystbeskyttelse på Frederiksborgvej 97, 4000 Roskilde.

  Projektet omfatter følgende:
  - Mod vest fjernes 50 cm af de nederste brædder af det eksisterende havehegn, som erstattes af mur oven på den eksisterende højvandsmur
  - Den eksisterende skråningssikring med kampesten forhøjes op mod kanten af den forhøjede højvandsmur i det omfang det er muligt i forhold til sikring af adgangen på strandpassagen
  - Mod sydvest erstattes den eksisterende låge af en 1 m høj mur og havehegn ovenover, tilsvarende højden på det øvrige hegn
  - Mod syd fjernes de nederste 35 cm brædder, der erstattes af en mur oven på den eksisterede højvandsmur
  - Der isættes en låge i hegnet mod syd.

  Hvis du har bemærkninger til ansøgningen, skal de sendes til Roskilde Kommune, e-mail: veje@roskilde.dk  senest den 9. april 2019.

Læs mere om

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.04.2019