You are here

Social- og sundhedsassistentelev

Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Bliv social- og sundhedsassistent-elev i Roskilde Kommune.

De to uddannelser, social og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent lyder næsten ens, men det er de ikke. Bliv klogere på, hvilken en der passer til dig

Hvad laver en social- og sundhedsassistent?
En social- og sundhedsassistent kan arbejde både i det kommunale og det regionale sundhedsvæsen. Det vil sige at de arbejder på plejecentre og i udekørende hjemmeplejegrupper med demente og handicappede borgere, på hospital og i psykiatrien. En social - og sundhedsassistent arbejder med grundlæggende sygepleje alene, men arbejder også sammen med læger, sygeplejersker, social - og sundhedshjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og tandplejere. Social- og sundhedsassistenten kan også fungere som bindeled mellem hjem og sygehus. Social- og sundhedsassistenter bliver som færdigudannede autoriserede, så der følger et stort ansvar med.

Læs om at være social- og sundhedsassistent  og Læs om at være social- og sundhedshjælperelev i Roskilde

Derfor har vi brug for engagerede elever
Roskilde Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor det er borgerens mål, som er altafgørende da vi ved at det skaber god livskvalitet. Trygge rammer for borgerne i eget hjem og på plejecenteret er andre vigtige faktorer og det kræver derfor, at du kan tilegne dig en høj faglighed og har et stort personligt engagement.

Spørgsmål og svar

 • Vi tilbyder

  Som elev får du en meningsfuld arbejdsdag, hvor du uddannes til selvstændigt at vurdere borgernes behov og udføre grundlæggende sundheds - og sygeplejeopgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgeren.

  Du vil komme til at arbejde med borgere og patienter i meget forskellige og ofte komplekse livssituationer. Du skal derfor være parat til at arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang, med sammenhængende borger- og patientforløb på tværs af faggrænser og hele tiden med borgerens mål for øjet og som samarbejdspartner.

  Det vil være vigtigt at du er i stand til at skabe gode relationer til både borgere, pårørende, kollegaer og frivillige.

 • Vi forventer

  • Du ved, at borgernes behov og deres oplevelse af plejen er dine vigtigste pejlemærker i hverdagen.
  • Du er motiveret, engageret og nysgerrig når du starter hos os.
  • Du er indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse og selv tør gå forrest
  • Du gradvist vil få større og større overblik over social - og sundhedsassistentens ansvarsområde og beslutningskompetence.
  • Du er indstillet på at skulle læse og videreudvikle den viden, du får på skoleopholdene og fra bøgerne. 
  • Du skal kunne gøre dine egne observationer, reflektere over dem og skrive dem ned. 
  • Du er indstillet på, at der vil være hjemmearbejde også i praktikperioderne.
 • Hvor lang tid varer uddannelsen?

  • Det er individuelt, da der tages udgangspunkt i hvad du har lavet før.
  • Uddannelsen på hovedforløbet varer 2 år og 10 måneder. Skoleundervisningen varer 48 uger og praktikuddannelsen 98 uger fordelt på 4 skoleperioder og 3 praktikperioder.
  • Tager du uddannelsen med EUX, varer skoleperioderne 79,2 uger og uddannelsens samlede varighed bliver 3 år, 6 mdr.
  • Hvis du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper, bliver uddannelsen forkortet med 5 uger i skoleperioden og 22 uger i praktikperioden.

  Læs mere om uddannelsen 

 • Optag og ansættelse

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skoleophold og praktikforløb.

  Roskilde Kommune ansætter hvert år 88 social- og sundhedsassistent-elever som uddannes i et samarbejde med Region Sjælland. Så når du har underskrevet en uddannelsesaftale med Roskilde kommune som arbejdsgiver betyder det, at du er garanteret en praktikplads både på hospital, på institutioner inden for psykiatrien og i det kommunale sundhedsvæsen. Du får tildelt praktiksteder og vejledere, som har ansvaret for din praktik. De vil støtte dig, følge op og evaluere i forhold til dine oplevelser under praktikforløbet og opfyldelsen af dine mål. 

  Skoleperioderne foregår på SOSU Sjællands afdelinger, men kan også foregå som fjernundervisning.

 • Hvornår og hvordan søger jeg?

  Roskilde Kommune ansætter social-og sundhedsassistentelever til opstart på uddannelsesforløb hvert år i februar, maj, august og november måned.

  Roskilde kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen og ansætter dig på en uddannelsesaftale.

  For at kunne få en uddannelsesaftale skal du søge en stilling som social – og sundhedsassistentelev, når Roskilde Kommune slår disse stillinger op. Det gør vi 4- 6 måneder før uddannelsesforløbet begynder.

  Du vil kunne finde stillingsopslaget, når det er slået op på Ledige stillinger i Roskilde Kommune.

  Du skal bruge vores elektroniske E-rekrutteringssystem, når du søger.

 • Ansættelse som elev

  Du vil blive tildelt praktiksteder. 

  Arbejdstiden er 37 timer ugentlig og du skal være indstillet på weekend- og aftenarbejde samt arbejde på helligdage. 

  Du skal selv stille cykel til rådighed i praktikforløbene.

  Du må regne med tid og udgift til transport til skoleafdeling og praktiksted.

  Du skal selv dække udgiften til bøger.

  Du skal selv medbringe computer til skoleundervisning.

 • Ansættelseskriterier

  Som ansøger til et hovedforløb til social - og sundhedsassistent skal du opfylde de formelle kriterier og derfor skal du kunne dokumentere at:

  • Du er i gang med eller har bestået GF 2 målrettet SOSU-uddannelserne
  • Du er i gang med et GF2 målrettet SOSU-uddannelsen på EUX forløb
  • Eller du har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen.
  • Du har bestået grundfagene Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau
  • Du har bestået elementært brandbekæmpelseskursus
  • Du har et gyldigt førstehjælpsbevis med modulerne:
   • Hjerte-/lungeredning
   • Livreddende førstehjælp
   • Førstehjælp ved sygdomme
   • Førstehjælp ved tilskadekomst
  • Du som udenlandsk statsborger har opholds- og arbejdstilladelse

  Ved manglende opfyldelse af de formelle kriterier skal du kompetencevurderes af vejledningen på ZBC og du kan læse mere om dette på Zealand Business College ZBC.

 • Særligt for dig, som er over 25 år

  • Er du over 25 år skal du på et erhvervsrettet uddannelsesforløb for voksne.
  • Du skal have vurderet dine kompetencer af vejledningen på ZBC, før du kan søge ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Du kan læse mere om dette på Zealand Business College ZBC.

  Vedlæg dokumentation for, at du er optaget/går på grundforløb 2 samt hvornår det slutter.

  Det er meget vigtigt, at du vedlægger de nødvendige dokumenter, hvis vi skal kunne vurdere din ansøgning.

 • Får jeg løn under uddannelsen?

  Ja det gør du.

  Løn- og ansættelsesvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.

  Læs mere om løn på FOA's hjemmeside.

  Hvis du er over 25 år, vil du få satsen svarende til voksenelevløn (løntrin 11) ved ansættelse i Roskilde Kommune.

  Roskilde Kommune dispenserer fra overenskomstens krav til erhvervserfaring.

 • Hvis jeg vil vide mere

  Kontakt uddannelseskoordinator Anne Marie Wulff Hedenborg, tlf. 30 84 13 38 eller annemariehe@roskilde.dk

Senest opdateret

19.11.2019