You are here

Bekæmp kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen er en såkaldt invasiv art. Den har tendens til at danne så tætte bevoksninger, at der reelt bliver tale en monokultur.

Bekæmpelsesmetoder

Det anbefales at bruge en af følgende metoder:

  • Opgravning/rodstikning,
  • græsning,
  • slåning,
  • skærmkapning,
  • sprøjtning.

Læs mere om bekæmpelsesmetoder i kommunens indsatsplan.

Sprøjtning bør dog så vidt muligt undgås og må under ingen omstændigheder finde sted i fredede områder, hvor sprøjteforbud står nævnt i fredningsbestemmelserne, eller ved vandløb eller andre områder der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetode vælges hovedsageligt ud fra den enkelte bjørneklobestands størrelse.

Kommunen tilbyder gratis vejledning af en ekspert i bjørneklobekæmpelse. Det sker ved Bjørn Petersen (Bjørns Naturtjeneste), som har mange års erfaring i at bekæmpe effektivt.

Du kan læse mere på hans hjemmeside på sites.google.com/site/bjoernsnatur/Bjrneklo-Midtsjlland

Hvis du ønsker at få vejledning i bekæmpelse har han følgende kontaktoplysninger:

Mail: virosa3@gmail.com eller telefonnummer 29 82 65 12 alle dage mellem kl. 10-20.

Vejledningen kan både være skriftlig og mundtlig. Der er også mulighed for, at han kommer ud og kigger på dine kæmpe-bjørneklo, så I kan tale om, hvordan bekæmpelsen foretages mest effektivt.

Indberet fund af kæmpe-bjørneklo til kommunen her.

Kontakt

Klaus Andersen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø

Senest opdateret

30.04.2020