You are here

Blødgøring af drikkevand

Hvilke konsekvenser har blødgøring af drikkevand?

Roskilde Kommune har i april 2018 meddelt tilladelse til, at HOFOR A/S må blødgøre drikkevandet fra Værket ved Marbjerg. Værket leverer hovedsageligt drikkevand til forbrugerne i hovedstadsområdet.

Klima- og Miljøudvalget er som det næste skridt i gang med at tage principiel stilling til, hvorvidt man politisk vil arbejde for blødgøring af drikkevand fremover, såfremt vandværker der leverer drikkevand til forbrugere i Roskilde Kommune, ansøger om det.

I den anledning blev der afholdt borgermøde om emnet torsdag d. 28. juni 2018 kl. 17-18.30 i kantinen på rådhuset. Oplæg og referat fra mødet finder du her:

Du kan læse mere om blødgøring af drikkevand i nedenstående rapporter:

Hvis du har bemærkninger til debatten om blødgøring af drikkevand, som du ønsker skal indgå i den videre beslutningsproces, så kan du sende dem til drikkevand@roskilde.dk, dog senest den 5. august 2018. Sagen om principiel stillingtagen til blødgøring af drikkevand forventes at blive forelagt for Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet d. 4. september 2018.

Senest opdateret

17.09.2018