You are here

Bopælspligt

Byens boliger skal benyttes effektivt og må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist. Kontakt Roskilde Kommune, hvis der er en årsag til, at din bolig ikke er beboet.

Hvis du har fået en henvendelse fra Roskilde Kommune om, at din bolig er ubeboet, er det vigtigt, at du kontakter os og fortæller hvorfor. Oplysningerne har kommunen fundet via Folkeregistret og BBR.
Din bolig må ikke stå tom i mere end 6 uger ad gangen. Du skal derfor fortælle Roskilde kommune, hvis din bolig står tom eller kun delvis bliver benyttet. Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan efter 6 uger, i visse tilfælde, anvise en boligsøgende til boligen.

Du kan i nogle tilfælde få lov til at lade din bolig stå tom i mere end 6 uger for eksempel ved:

  • En større renovering eller ombygning af boligen
  • Hvis boligen er sat til salg
  • Hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger
  • Hvis der er indgået en lejeaftale, med indflytning senere end 6 uger

Bopælspligt

Bopælspligt betyder, at du skal benytte din bolig til helårsbeboelse. Det vil sige, at du skal overnatte i din bolig mere end halvdelen af året, altså minimum 180 dage om året.

Boliger i Roskilde kommune, der er eller har været benyttet til helårsbolig, er omfattet af Boligreguleringslovens pligt til forsat helårsbeboelse. Der kan desuden være et krav til helårsbeboelse i lokalplanen, der er gældende for nyopførte boliger eller kommende boligbyggeri.

Du har mulighed for at få dispensation fra helårsbeboelse i din bolig, hvis den midlertidige fraflytning skyldes militærtjeneste, udsendelse for en hjælpeorganisation, udsendelse i forbindelse med dit arbejde, sygdom eller andre særlige forhold.

Såfremt du har spørgsmål til bopælspligt eller ønsker at anmelde en tom bolig kan du kontakte Roskilde Kommune på e-mail: tombolig@roskilde.dk eller på telefon 4631 8030.
 

Senest opdateret

12.04.2019