You are here

Eleverne trives i folkeskolen

Den nationale trivselsmåling viser, at eleverne både kan lide deres skole og deres klasse. Eleverne har en positiv opfattelse af skolen og har faglig interesse for undervisningen.

Trivsel handler om elevernes oplevelse af at være en del af det sociale og faglige fællesskab. Gode sociale relationer og et trygt undervisningsmiljø for alle er centralt for, at eleverne har lyst til og mulighed for lære og udvikle sig.

På tværs af kompetencer og faglighed udvikler skoleledere, lærere, pædagoger og andre samarbejdspartnere elevernes trivsel gennem gode samarbejder og forskellige aktiviteter. Undervisningen og aktiviteterne som skolerne sætter i værk for at styrke læringen, trivslen og udviklingen skal ske i et godt læringsfællesskab, der er en forudsætning for inklusion og trivsel. Det er i dette fællesskab, eleverne lærer - af lærerne og af hinanden.

Eleverne er generelt glade for at gå i skole og glade for deres lærere. Det er nogle af resultaterne i den nationale trivselsmåling. Den viser også, at få elever føler sig ensomme. Målingen gennemføres årligt og er et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet. Skolerne kan nemlig gå ind og se resultaterne for deres egne klasser, og det kan give dem vigtig viden om, hvor der er noget, de skal arbejde med.

Læs mere om den nationale trivselsmåling

Roskilde Kommune deltager også i et program for læringsledelse, og her følger og analyserer forvaltningen løbende trivslen i Roskilde Kommunes folkeskoler for at målrette indsatser og efteruddannelse mod elevernes trivsel.

Uden mad og drikke...

Uden mad og drikke duer helten ikke. Mad handler nemlig om mere end bare at blive mæt. Det handler om, at eleverne trives hele skoledagen igennem og oplever, at de har energi til at fordybe sig og lyst til at udfordre sig selv. Roskilde Kommune har udgivet to guider - til gode måltider i skolen, og til gode mellemmåltider i SFO

Senest opdateret

22.11.2019